Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friends or not friends?

Skapad 2020-09-14 13:28 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Ett arbetsområde baserat på texter och övningar i What´s up 8.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att uttrycka dig i tal och skrift.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar engelska med fokus på att skriva och tala.

Genomförande

Du kommer att läsa och skriva texter och jobba med uppgifter i övningsboken. Du kommer även att delta i gruppdiskussioner, muntliga presentationer och framföra dialoger.

Arbetsområdet Friends or not friends kommer att innehålla följande:

 • Ask her out

Text, glosor, övningar, diskussioner
Grammatik
§ 1.1-1.3 Substantiv 
§ 6.10 Presens

Skriva en kort text-Ask someone out.

Skriva och presentera en dialog.

 

 • We know where you live

Text, glosor, övningar, diskussioner
Grammatik
§ 6.8 Do-omskrivning
§ 6.1-6.2 Hjälpverben be och have

 

 • Friends and family

Text, glosor, övningar, diskussioner
Skriva en egen Q&A, lämna in och diskutera svar i grupper

 

 • GoodWILL

Text, glosor, övningar, diskussioner

 

Elevinflytande

Eleverna har fått visa sina förkunskaper och arbetsområdet har planerats utifrån dessa.

Redovisning

Du visar att du kan framföra ett budskap muntligt genom att kommunicera på lektionerna och redovisa dialoger och presentationer. Du deltar i diskussioner på lektionstid och visar att du förstår genom att besvara frågor. Vi har läxförhör varje vecka där du visar att du utvecklat ditt ordförråd. Vi har ett test där du får visa att du kan använda det du lärt dig på arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att uttrycka sig i tal
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande. Du får fram ditt budskap. Du gör ibland fel som hindrar förståelsen, t.ex. genom att direktöversätta svenska uttryck. Du använder manus vid din muntliga presentation.
Eleven uttrycker sig relativt tydligt, sammanhängande och med visst flyt. Du för fram ditt budskap utan att begå fel som stör. Ditt ordförråd är varierat och du använder inte alltid de enklaste orden. Du använder inte manus vid din muntliga presentation.
Eleven uttrycker sig tydligt, sammanhängande, relativt varierat och med flyt. Du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd och löser språkliga problem.
Förmågan att uttrycka sig i skrift
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: