Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i praktiken

Skapad 2020-09-14 13:26 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
.

Innehåll

Svenska i praktiken,
Svenska, 07a+b, V. 39-43
Förberedd av Linn Langefors
Classroom: 66rropy

Under det här arbetsområdet kommer vi att titta lite på hur vi faktiskt använder vårt språk i dagliga situationer. Vi kommer att titta på skillnaden mellan tal- och skriftspråk, gå igenom några vanliga regler för hur vi pratar och skriver, samt titta på några trender i den delen av svenskan som kallas för Nusvenska, det vill säga det språk vi pratar i Sverige idag (”Men vadå?” kanske du tänker. ”Har vi inte pratat samma språk i Sverige alltid?!” Nej! Det har vi inte! Vi kommer att återkomma till detta). I slutet av det här arbetsområdet kommer vi också att titta på den texttyp som kallas för argumenterande text.

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig om hur vi använder språket på olika sätt i olika sammanhang, samt få en kort överblick över svenskans utveckling till idag. Du ska också lära dig med om argumenterande texter.

Material

Vi kommer i huvudsak att jobba med boken Svenska Direkt 7, vilken finns tillgänglig via Inläsningstjänst, samt ett häfte med uppgifter. Uppgifterna är hämtade från studieboken till Svenska Direkt 7, vilken också finns på Inläsningstjänst. Uppkopierat material och filmklipp kan tillkomma.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde jobbar vi med följande centrala innehåll ur läroplanen:

Under detta arbetsområde jobbar vi i huvudsak med följande centrala innehåll ur läroplanen:

·         Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

·         Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

  • Argumenterande texter. Syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.’
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

 

 

Planering

Här under ligger planeringen för arbetsområdet. Titta här om du vill förbereda dig i förväg inför lektionerna, eller om du missar någon lektion och behöver ta igen den.

Vecka

Måndag

Tisdag

Fredag

Uppgifter

39

Källkritik – avslutning och inlämning

Introduktion till arbetsområdet

 

Övning: Talspråk. Häfte upp. 1-2

 

 

Skillnader mellan tal och skrift. Bok s. 284-287, häfte uppg. 3-4

 

Chatt-språk. Bok s. 289.

Gör klart övningarna i häftet hemma om du inte blir klar.

40

När vi pratar med varandra. Bok s. 304-309

 

Övning: regler för talspråk (bok s. 308)

 

Gör klart chatt-språk

Fint & fult språk. Häfte uppg. 13-15.

 

Filmklipp.

 

Läsning + läslogg

Några regler för hur vi skriver. Bok s. 290-295.

 

Häfte uppg. 5-9

 

41

Fortsättning från fredag.

 

Om klar: läsning

Styckesindelning.

Bok s. 298-301.

 

Övning s. 301.

Trender i nusvenskan 1: Var det bättre förr? Bok s. 310-312

 

Läxa: intervjua en äldre person. (häfte uppg. 16)

 

Skriv intervjufrågor.

 

Läsning+ läslogg

Läxa: intervjua en person. Redovisas fredag v. 42.

42

Trender i nusvenskan 2: särskrivning. Bok s. 313-315

 

Häfte uppg. 17-19

Trender i nusvenskan 3: engelskans inflytande.
Bok s 316-317

 

Häfte uppg. 20-22

Redovisning läxa.

 

Ny uppgift: skriv en argumenterande text.

Läxa: intervjua en person. Redovisas fredag v. 42.

43

Skriv på din text

Skriv på din text.

Skriv på din text.

 

Kamratrepsons.

 

Inlämning text

Text lämnas in på Classroom senast fredag.

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas dels genom ditt deltagande i samtal, diskussioner och övningar, och dels genom den argumenterande text du ska skriva under vecka 42 och 43.

Kunskapskrav

Under detta arbetsområde jobbar vi i huvudsak med följande kunskapskrav:

E

C

A

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.

Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.

Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.

Du kan diskutera på ett enkelt sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: