👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering fritids - Att leda en aktivitet på fritidsgympan

Skapad 2020-09-14 13:45 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola F – 9
Barnen ska tillsammans med en kompis planera och leda en aktivitet på fritidsgympan.

Innehåll

Pedagogisk planering 

Fritidshem: Cosmos 3

Läsår: 20/21

 

Lärandemål

- Att kunna instruera och leda en lek tillsammans med sina kamrater. 

- Att få sina kamrater att känna sig delaktiga i aktiviteten.   

Planering av utvärdering

Utvärdering sker direkt efter lekens slut tillsammans med hela gruppen. 

Undervisning

Pedagoger har tillsammans med barnen bestämt lekar som barnen i par/grupp ska framföra och leda för resten av gruppen. Gruppen inleder med samling i ring (idrottshallen) där de förklarar hur leken ska gå till. Barnen berättar vad som ska plockas fram innan och delar eventuellt ut uppgifter och delar in i lag om det behövs. Barnen ansvarar för utförandet av leken och om någonting händer under tiden. Barnen gör ett tydligt avslut på leken och samlar sedan alla i ring igen för en utvärdering.  

Samverkan med skolan

 

Redovisning

Varierade idrottsaktiviteter varje vecka. 

Resultat av utvärdering

Barnens utvärdering (vid samlingar i slutet av fritidsgympan): 
- Barnen har svårt att hinna med alla de aktiviteter de planerat.

- De upplever att det är utvecklande att leda sina kamrater. 

Pedagogernas utvärdering: 
- Pedagoger upplever att barnen har utvecklats under läsåret. Flera av dem har varit ledare för fritidsgympan flera gånger och det har skett en tydlig utveckling i att kunna instruera sina kamrater i aktiviteter. Barnen har både varit ledare och deltagare, vilket gjort att de fått möjlighet att uppleva båda sidor.
- Lekarna har utvecklats. Flera barn har utvecklat sina tidigare lekar och kanske lagt till en del eller gjort den mer avancerad. 
- Jämfört med i början av terminen lyssnar barnen mer på varandra och blir snabbt tysta när ledarna ska prata.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -