Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren

Skapad 2020-09-14 13:48 i Henåns särskola Orust kommun
Grundsärskola 1 – 3 Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning
Djur i skogen, ekorrar. Vi vill ta reda mer om ekorrar. Var bor de? Vad äter de? Vad är en ekorre och vad är en kotte?

Innehåll

Forska om ekorren - Detta ska vi göra!

Kunskaper att jobba mot:

 • utveckla intresse av att vara nyfiken på djur som lever ute i naturen
 • att med stöd kunna peka ut ekorrkroppens olika delar.
 • jämföra vad kroppens delar heter på ekorren resp människan. 
 • känna till en del om ekorren: äter, bor, färg
 • samarbeta och respektera andra

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form / bilder utifrån vilka förmågor eleverna utvecklat inom ämnesområdet.

Arbetssätt och undervisning:

 • Vi har regelbundna utedagar 
 • Vi kommer att samla in naturmaterial
 • Vi kommer att söka information genom att se på filmer, läsa böcker.
 • Vi kommer att skapa en bok med all information vi hittar. 

 

 Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när vi tillsammans utbyter tankar kring temat

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt samspelar med andra. 

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.
  MOT  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: