Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-09-14 14:06 i S:t Jörgens skola Helsingborg
En planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
I årskurs 3 kommer vi att fortsätta träna på att skriva och läsa olika typer av texter, hålla muntliga presentationer, jobba med läsförståelse och stavning, samt lära oss mer om den svenska grammatiken.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Ur Lgr 11:

"Svenska språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar, förstår hur andra känner och tänker. Svenska språket används i alla olika skolämnen. Det är betydelsefullt och berikande att förvärva ett rikt språk." 

 

Så här ska vi arbeta:

 • läser enskilt och i mindre läsgrupper
 • samtalar, diskuterar och pratar om svåra ord och "läser mellan raderna" i de texter vi möter. 
 • skriver olika typer av texter, t ex berättande text, faktatext och bearbetar dem efter respons från lärare eller annan elev.
 • tränar enkla stavningsregler.
 • tränar på att använda olika skiljetecken i texter.
 • skriver för hand och på digitala verktyg. 
 • presenterar och återberättar innehållet i böcker vi läst.
 • tränar på att ge, ta emot och använda kamratrespons.
 • tränar på muntlig redovisning.

 

Detta ska bedömas:

Vi bedömer i vilken utsträckning du kan...

 • läsa olika texter med flyt.
 • läsa med inlevelse.
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det viktigaste ur texten.
 • diskutera tydliga budskap i texter och göra jämförelser med din egen erfarenhet

 

 • skriva berättelser med en tydlig inledning, ett händelseförlopp och en avslutning.
 • stava vanliga ord som förekommer ofta i texter som har ett känt innehåll.
 • använda stor och liten bokstav på rätt sätt och sätta ut punkt, frågetecken och utropstecken.
 • söka information från en anvisad källa t. ex. bok och internet.
 • skriva en enkel faktatext med viktig information med hjälp av nyckelord/stödord.
 • skriva enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg.
 • använda bilder för att göra dina texter tydligare.
 • ge och ta emot och använda kamratrespons i dina texter och uppgifter som leder till förbättring.

 

 • samtala med andra, ställa frågor, ge kommentarer och säga vad du tycker.
 • presentera något och berätta om vardagliga saker så det är lätt att förstå för lyssnarna. 
 • ge, ta emot och följa enkla muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: