Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2020-09-14 14:31 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vad är en instruktion? Vad finns det för typer av instruktioner och var kan man möta dessa? Vi läser och skriver egna instruktioner, lär oss om hur bilder kan vara till stöd och hur man använder verb i imperativ! Vi övar även på att ge och få respons.

Innehåll

Under några veckor kommer vi  att arbeta med Instruktioner.                                                                                                                                     Du kommer att få veta

  • vad en instruktion är (strukturen)
  • hur du skriver en instruktion 
  • vad imperativ är. 

 

Vi kommer att arbeta utifrån "Jalla- boken" där vi bland annat kommer att arbeta med att:

Läsa texter

Förstå samspelet mellan text och bild

Diskutera texter

Förstå texter

Jämföra texter

Ge och få respons

Bearbeta text

Utvärdera

 

 

 

Matriser

SvA
Instruktion

Rubrik 1

på väg
E
Jag är på väg
Jag är på väg
A
Jag når kunskapskraven för A
Aspekt 1
Skriva texter
  • SvA  E 9
  • SvA  C 9
  • SvA  A 9
Du skriver en instruktion där innehållet framgår och du följer i huvudsak en instruktions struktur (utifrån given mall)
Du skriver en instruktion där innehållet framgår och du följer linstruktions struktur.
Ny aspekt
Skriva texter
  • SvA  E 9
  • SvA  C 9
  • SvA  A 9
Du skriver med ett enkelt språk. Du använder dig av imperativformer eller använder dig av tidsorden först, sedan därefter osv på ett fungerande sätt
Du skriver med ett utvecklat språk. Du använder dig av imperativformer på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnad fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar textypen. Meningsbyggnad är varierad och väl utvecklad. Tempus används på rätt sätt i större delen av texten.
Ny aspekt
skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken samt stavning
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken samt stavning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: