👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2020-09-14 15:33 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Hur bildas bergen? Var kommer floderna ifrån? Hur är Sverige indelat? Hur ser landskapet ut i olika delar av Sverige? Detta och mycket mer kommer vi jobba med när vi följer Holger och Mårtensen på deras resa genom Sverige.

Innehåll

Sverige

Målet med undervisningen är:

·      att du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i Sverige, göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och tabeller.

 

·      att du ska lära dig använda fler geografiska begrepp

 

·      att du lär dig använda kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

·      att du tillägnar dig grundläggande kunska­per om Sveriges, namngeografi.

 

·      att du tillägnar dig grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och beskriver enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

 

 

 

Undervisning och arbetsformer:

Undervisningen kommer handla om…

·      de svenska, natur- och kulturlandskapen. Deras uppkomst, utmärkande drag och utbredning. I samband med detta Sveriges naturtyper, bygder; stadsbygd/ /jordbruksbygd/kustbygd/skogsbygd/fjällbygd.

·      Sveriges namngeografi; att lära sig orientera sig i Sverige, hur det är indelat på olika sätt och lära sig peka ut ett antal utvalda, landskap, sjöar, öar, floder och älvar, hav, berg och städer/tätorter, Sveriges tre delar.

·      var människor bor och varför de bor där.

·      skillnaden mellan och syftet med olika karttyper

 

Vi kommer arbeta med ...

·      med serien ”Geografens testamente”, Den stora Sverigeresan som utgångspunkt för Sverigearbetet.

·      Med Sveriges kartbild med hjälp av Atlasen, blindkartor, via webben samt med olika karttyper i Atlasen.

·      med frågeställnignar och uppdrag som berör undervisningens innehåll där vi söker och tar till oss fakta på olika sätt med hjälp av; ”Puls geografi”, med hjälp av landskapsböcker, via aktuella geografiska tabeller, via filmer och powerpoints.

·      i grupp, par och enskilt.

De kunskapskrav som ska bedömas finns i matrisen

Hur kommer bedömningen gå till?

Du kommer få visa dina förmågor genom skriftliga tester och inlämningsuppgifter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Sverige åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografiska begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Kunskaper om Sverige,
Du har ännu inte visat grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.