👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 2

Skapad 2020-09-14 15:31 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Vi jobbar från konkret och visuellt till abstrakt och övar upp en god taluppfattning inom talområdet 0-100.

Innehåll

Undervisning:

Vi arbetar med läromedlet Singma. Vi jobbar oftast i halvklass och samarbetar med lärkompisen för att sedan öva enskilt. Vi utgår från konkret och visuellt material som t.ex. multilinkkuber, centimo, talkort, tallinjer, geometriska former, tärningar och bilder. Förutom arbete utifrån läromedlet tränar vi matematiska färdigheter med hjälp av spel, rörelselekar, problemlösning och nomp.

 

Mål för ht åk 2:

 • Naturliga tal 0-100
 • addition och subtraktion inom talområdet 0-100
 • strategier för huvudräkning
 • uppställning addition och subtraktion
 • likhetstecknets betydelse
 • problemlösning
 • matematiska begrepp (fler, färre, lika många, större än, mindre än, dubbelt, hälften, tredjedelar, fjärdedelar)
 • positionssystemet med ental och tiotal
 • multiplikation och division med 2, 3, 5 och 10
 • sambandet mellan räknesätten
 • mätning längd i meter och centimeter
 • mätning volym i liter och deciliter

Bedömning:

Bedömningen sker i undervisningen där eleverna visar sina kunskaper vid enskild övning i matteboken samt genom sin delaktighet i jobbet med lärkompisen. Varje kapitel i läromedlet avslutas med en kunskapslogg och en självskattning. Utöver detta kommer eleverna att få göra andra diagnoser samt testas med hjälp av skolverkets bedömningsstöd i mitten av terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) HT åk 2

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellan nivå
Högre nivå
1. Talraden: Före/Efter
Talets grannar 0-20
Talets grannar 0-50
Talets grannar 0-200
2. Tals värde (L, M)
Talföljden (H)
se talens värde, t ex 7 enkronor eller 21 i tiotals- och entalsstaplar
se talens värde, t ex 17 i kronor eller 47 i tiotals- och entalsstaplar
Fortsätt talföljden----
3. Tallinje
Placera tal på tallinje.
0-10 0-20
0-20 0-40
0-100
4. Dela upp tal (L, M)
Likhetstecknet: Addition
Dela upp talen 4, 10, 8
Dela upp talen 7, 9, 12
Skriv talet som saknas
5. Storleksordna tal (L, M)
Likhetstecknet: Subtraktion
1-21
1-100
Skriv talet som saknas
6. Beräkna: Addition (L, M)
Beräkna (H)
0-10
0-20
blandade tal t ex multiplikation
7. Beräkna: Subtraktion(L, M)
Problemlösning (H)
0-10
0-20
problemlösning
8. Likhetstecknet: Add. (L, M)
Problemlösning (H)
2+_=4 5+_=7
7=1+_ _+5=8
problemlösning
9. Problemlösning
Beräkna olika uttrycksformer (H)
-----
problemlösning
Visa hur du löser uppgiften.
Ny aspekt
Ny aspekt