👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning åk 5

Skapad 2020-09-14 15:49 i Snösätraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Tal och räkning, kapitel 1 i Beta boken.

Innehåll

Tidsåtgång:

V. 36 - 41

 

Hur introduceras arbetsområdet?

Gemensam intruduktion till kapitlet. Gå genom mål och begrepp i kapitlet. Vad eleverna vet och kan och vad ska de lära sig.

Varje delavsnitt introduceras med gemensam genomgång och exempel på tavlan. Samt gör aktiviteter.

  

Vilka frågor ska undervisningen besvara / Vad ska eleverna kunna?

Eleverna ska lära sig nya metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och divition.

De ska också bli säkrare på nya begrepp. De ska träna på olika metoder för att lösa problem.

 

Vilka begrepp är centrala?

Term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform och decimalform.

 

Vad ska eleverna göra?

Räkna i matteboken, spela spel, Bingel

 

Diagnos för att testa det som de har lärt sig och träna vidare om det behövs.

 

Hur differentierar jag undervisningen för att passa olika behov hos eleverna?

Varje delavsnitt är delat i tre olika nivåer. Läraren och eleven bestämmer på vilken nivå börja eleven jobba med. Om det behövs så finns det både enklare och utmanande uppgifter.

 

Hur skapar jag en språkutvecklande undervisning?

Genomgångar av olika begrepp och genom att eleverna tillsammans arbetar med ett antal utvalda uppgifter där de befäster sina kunskaper.

 

Hur visar eleverna sin kunskap?

Formativ bedömning i klassrummet och summativ bedömning genom att göra diagnos och prov på slutet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6