Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan år 4 - Återberättande text

Skapad 2020-09-14 19:41 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Arbetar med läromedlet Klara Svenskan. Den här pp:n behandlar området Återberättande text.
Grundskola 4 Svenska
Vi har börja arbeta med kapitlet Återberättande text i Klara svenskan. När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för återberättande. Du kan återberätta en bra film du sett, eller ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. Ofta återberättar vi händelser varje dag utan att vi tänker på det.

Innehåll

Vad kommer vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med genren återberättande text. Lära oss formen för den.

Tala
 • återberätta i kronologisk ordning
 • hålla mig till ämnet,
 • använda varierande tidsord,
 • tala tydligt.

Skriva

 • Skriva rubrik, inledning och avslutning
 • hålla mig till ämnet,
 • skriva i kronologisk ordning,
 • skriva med varierande tidsord
 • dela upp min text i stycken,
 • skriva med verben i preteritum.

 

Läsa

 • urskilja den återberättande textens struktur,
 • förutspå textens handling,
 • reda ut oklarheter i texten,
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst.

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer arbeta i boken med de olika momenten. Vi kommer titta på några tal och lära oss ge feedback i helklass. Ni kommer få skriva egna återberättande tal och träna på varandra och träna på att ge relevant feedback. Vi kommer läsa återberättande text och träna oss på att analysera rubriker, inledningen och avslutningen. Vi kommer skriva återberättande text och titta på exempel och analysera vad som är bra och vad som kan bli bättre eller tydligare med texterna. Vi skall sedan också träna oss på att ge varandra feedback för att utveckla vårt eget återberättande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: