Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel åk. 9

Skapad 2020-09-14 20:36 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 9 Svenska
Varför ska du läsa? Jo, för det utvecklar ditt språk! Det ger dig även spännande upplevelser och ny kunskap. Därför ska vi ha en bokcirkel, där vi läser samma bok och diskuterar den i mindre grupper.

Innehåll

Tidsperiod: v. 38-43

Så här kommer vi att arbeta:

Syftet med detta moment är att ni skall läsa en skönlitterär bok som vi gemensamt kommer att diskutera och analysera. Jag kommer att dela in er i grupper om fyra och ni tillsammans bildar en bokcirkel. 

Varje deltagare i gruppen kommer att få prova på fyra olika roller: 1) Diskussionsledare, 2) Författaren 3) Psykologen 4) Budbäraren. Inför varje bokcirkelträff får ni en ny roll som ni ska förbereda er för samt redogöra för under samtalet. Mer ingående beskrivning av rollerna och tidsupplägget finns i Classroom.

Ni skall regelbundet dokumentera er läsprocess utifrån de fyra olika rollerna i ett googledokument. Jag kommer att gå igenom detta på lektion samt att info. finns i Classroom.

I Classroom finns datumen då ni kommer få arbeta med boken i skolan samt de fyra bokcirkelträffarna då ni kommer att redovisa era uppgifter för varandra. Ni kommer att få en del lektionstid att läsa/arbeta med uppgifterna men det kommer krävas att man även läser/arbetar med sin uppgift hemma för att hinna. Utnyttja tiden väl i skolan (viss lektionstid och studiepass) så blir det mindre tid hemma.

Planeringen i sin helhet finns i Classroom.

Material som kommer att användas:

Skönlitterär bok i skrift eller som ljudbok.

Dator

Hörlurar om man väljer att lyssna på sin bok.

 

Bedömning sker genom:

Det skriftliga googledokumentet som var och en arbetar med under läsprocessen.

Muntlig aktivitet och delaktighet som sker under bokcirkelträffarna.

Centralt innehåll:

Se nedan

Kunskapskrav:

Se nedan

 

 

 

Uppgifter

 • För detaljplanering. Se Classroom SV

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk.9

Dessa kunskapskrav arbetar vi med i detta arbetsområde.

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: