👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Hinduism och buddhism vt-21

Skapad 2020-09-14 21:52 i Allerums skola Helsingborg
Arbete med framförallt religionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Vi läser religion med fokus på hinduismen och buddhismen samt reflekterar kring olika livsfrågor/etiska dilemman.

Innehåll

Om religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever och hur religionen och tron tar sig uttryck på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på hinduism och buddhism samt moraliska dilemman/etiska begrepp.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Gemensamma genomgångar
 • Gemensam och individuell faktaläsning
 • Titta på filmer och diskutera innehållet
 • Diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar 
 • Arbeta självständigt med att besvara frågor om religionerna
 • Kartlägga/jämföra religionerna i tabellform
 • Öva religionsbegrepp  

Bedömning: 

Dina kunskaper om buddhism och hinduism kommer att bedömas utifrån förmågorna i matrisen nedan. Du bör även kunna jämföra dessa kunskaper med kristendomen. Du ska också kunna resonera kring hur religion påverkar människors liv och värderingar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

F
E
D
C
B
A
Redogör för levnadsregler och ritualer
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduism och buddhism.
Diskuterar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visar på samband
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonerar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Ny aspekt
Källkritik
Du har ännu inte nått kraven för E.