Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik med Dadda-trollsländan ht20-vt21

Skapad 2020-09-15 06:44 i Fliseryds förskola Mönsterås kommun
Förskola
Tillsammans med Dadda och efter barnens intressen kommer vi att lära oss mer om vår natur, djur och växter. Vi kommer utforska vardagstekniken runt oss och pröva olika experiment. Dadda är även intresserad av digital teknik och hur man använder den.

Innehåll

 Var är vi? 

Barngruppen består av 13 barn i åldrarna 1-2 år.  Vi har barn som ännu inte går och barn som inte för så länge sedan lärt sig att gå. När vi är ute på gården kan vi se att ett flertal barn plockar upp naturmaterial eller visar intresse för småkryp. Flera av barnen upplever vi har varit i kontakt med en iPad innan och använt den genom att lyssna på sånger eller sett filmklipp. Flera barn i gruppen är nyfikna på vardagstekniken på förskolan. De utforskar hjul på leksaker, öppnar och stänger dörrar, leker med olika magnetmaterial.

 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge alla barn förutsättningar att utveckla ett intresse för djur, växter och natur. Vi pedagoger vill bli bättre på att synliggöra vår vardagsteknik och låta barnen få bekanta sig med digital teknik i sitt undersökande.

 

 

Utveckling mot målen sker när:

 

 • ·      barnen visar intresse för och plockar upp saker när vi är ute på gården eller i skogen
 • ·      barnen vågar utforska olika material från naturen, se, känna, smaka
 • ·      tittar i böcker som handlar om djur och natur
 • ·      vi pedagoger synliggör tekniken för barnen i vardagen både vid spontana tillfällen och vid planerad undervisning
 • ·      barnen provar och använder ipad till att filma, ta kort och Qr-koder
 • ·      barnen är nyfikna när vi undersöker olika fenomen och gör experiment

Hur gör vi?

 

Genom utflykter och aktiviteter på och utanför förskolan får barnen en möjlighet att öka sina kunskaper om djur och natur och får samtidigt möjlighet att utveckla sin motorik. Vi uppmärksammar olika djur och olika fenomen i naturen.  

Dadda är dessutom en väldigt nyfiken babblare, så ibland händer det att hen vill att vi prövar på något spännande experiment tillsammans. 

Vi hänger upp sångkort med Qr koder eller kort på olika djur som barnen kan skanna för att komma vidare till hur djuret låter. Vi tar med ipad när vi är ute i naturen för att dokumentera. Vår strävan är att kunna få visa barnen bilder vi tagit från olika aktiviteter genom att projicera upp på väggen i lekrummet där vi kan skapa fler tillfällen för lärande när vi pratar om det vi ser.

Vi gör i ordning en naturhörna inne på avdelningen. 

 

Hur följer vi upp?

 

Vid våra arbetslags planeringar kommer vi att följa upp och reflektera kring våra mål vi valt att sträva mot från läroplanen. Dokumentationer i form av bild, text,  film samt observationer från verksamheten är vårt underlag. Vi kommer att sätta upp bilder på väggen i hallen för barnen att titta på.

Unikum är vår dokumentationsplattform där vi lägger upp våra planeringar och lärloggar som visar på barnets lärande och utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: