👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt och emotionell-20 Timotej

Skapad 2020-09-15 08:15 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Vi startar upp hösten med att inskola våra nya kompisar och tillsammans med barnen se vilka intressen de har och vad de vill lära sig.
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill lära känna varandra både barn och vuxna på Timotej och få ihop gruppen, se vilka styrkor och utmaningar vi har men även lära oss hur vi är mot varandra för att vara en bra kompis. 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vårt tema är Grodan och hans vänner. Vi kommer och lära känna honom, han umgås med sina vänner där har vi kopplat ett fokusområden till varje vän. Vi kommer att prata om värderingar och deras skilda styrkor. Vi känner att Nallen och Ankan representerar styrkan: känslor och vänskap.
Vi kommer och jobba i små grupper så att alla känner sig sedda, vi kommer att jobba med barnens självkänsla genom att ge dem möjlighet att berätta om händelser i deras vardag och om sig själv ex vart de bor, familjesituation, favorit mat, färg eller lek. Nallen kommer följa med ett barn över helgen varje vecka. Efteråt får det barnet berätta och om helgen och visa ett foto från en händelse under helgen.  
Vi vill ge barnen möjlighet att hitta en miljö på avdelningen där de känner att de kan välja att vara själva. Vi vill ge barnen uppfattningen att vi alla är olika men lika mycket värda oavsett ålder, bakgrund, utseende, kön eller funktionsnedsättning. 


Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi bygger vidare på vad de vill lära sig mer om och ger dem utrymme att komma med förslag. Vi observerar de barnen för att se vad de visar mest intresse för. Vi tar tillvara på vad barnen pratar om, leker och funderar på vid våra olika utbildningssituationer. Vi förväntar oss alla möjliga frågor från barnen vilket också utmanar oss.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att fotografera och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Vi märkte att barnen blev mer sedda i gruppen, pga att vi gett dem möjlighet att prata och bli lyssnade på. Alla barnen fick berätta och visa hur de har umgåtts med Nalle en helg, där fick alla visa en privat sida av sig själva. 
Ett år efter ser vi att alla barnen hjälper stöttar varandra i svåra/problematiska situationer. (bråk, saknad av föräldrar, skada sig etc)

Vi märkte också att barnen inte varit intresserade att leka själva. De har valt lekgrupper framför sig själva. Vi pedagoger respekterar barnens beslut om vad och vem de vill leka med.

Barnen har utmanat, påverkat och utvecklat i våra aktiviteter.
ALLA  barnen väljer att vara med även om det inte är deras största intresse. Vara med kompisar är det som räknas. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18