Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genus / Gender-superhjältar /Super heroes

Skapad 2020-09-15 09:26 i IPS Älvsborg The International Preschool AB
Förskola
All children, no matter their gender, should feel free to wear, do and be what / who they want.

Innehåll

 

Tema superhjältar /Superheroes

 Hur/How

We encourage and help the children to play with all diffrent types of characters such as spiderman, superman, firefighter, etc. Also open up the eyes to that anyone can do all the type of jobs, such as, boys can take care of babies, and girls can be police etc.  

We will have discussions with the children about helping and what makes a superhero a hero, using Second Step to strengthen childrens ability to feel compassion and empathy.

 Make crafts to symbolize superheroes, role play and learn more about what a superhero is, listen to stories about superheroes and we will challenge the gender roles in different activities.

Vi kommer att föra diskussioner med barnen om vad som gör en hjälte till en superhjälte. Vi kommer att ställa frågor som: Vad är en superhjälte? Kan vem som helst vara en superhjälte? Vad gör en superhjälte?

 Vi kommer att använda ”Stegvis” för att utveckla och stärka barnens empati och medkänsla för andra.

 Göra olika pyssel som symboliserar superhjältar för att på ett konkret sätt förstå vad en superhjälte gör, lyssna på sagor om superhjältar, göra rollspel och utmana könsrollerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: