Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTILSLÖJD ÅK 4 HT-20

Skapad 2020-09-15 09:49 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Vi arbetar efter enklare muntliga,skriftliga eller videoinspelade beskrivningar och instruktioner. Vi fortsätter med slöjdpåsen som projekt där eget kreativt tänkande av färgval, design och utförande av sitt namn och sin personliga prägel är det viktiga. Under arbetets gång ska ni själva dokumentera genom skrift och tagna foton. Vid avslutat arbete utvärderar vi arbetsprocessen och slutresultatet. Vi tränar på att själva styra och driva arbetet framåt!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med viss handledning, kunna:

- planera ett arbete från idé till färdigt arbete

- mäta och klippa/skära i tyg

- arbeta efter enkla beskrivningar, muntliga, skriftliga eller inspelade och sedan färdigställa sitt arbete

- kunna använda de vanliga redskapen och materialen

- lära sig olika slöjdbegrepp

- ta ansvar för sitt arbete

- dokumentera under arbetets gång

- göra en värdering av sitt arbete

Vi tränar förmågan att: planera ett arbete, använda redskap, ta ansvar, följa olika arbetsbeskrivningar, se olika material och teknikers möjligheter, ta tillvara på spillbitar och att återanvända visst material (miljö och återbruk)

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- planera, genomföra, utvärdera och ta ansvar för ditt arbete

- hantera lämpliga verktyg och redskap

- följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner

- värdera arbetsprocessen

Jag kommer att titta på hur ni arbetar under lektionerna!

Undervisning och arbetsformer

Jag kommer ha kortare föreläsningar inom bland annat textillära och kreativ inspiration.

Vi:

*  börjar med vår personliga slöjdpåse.

*  gör ett arbete med eget broderi och använder oss utav spillbitar av filt och olika stygn.

*  kommer att mäta, riva, klippa, trycka och sy.

*  arbetar efter enklare muntliga, skriftliga och inspelade arbetsbeskrivningar och instruktioner.

*  tränar och testar på olika tekniker, arbetsmetoder, redskap och olika material.

*  vi gör planering, dokumentation & utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: