Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My way to success år 8 ht 2020

Skapad 2020-09-15 10:05 i Svanberga skola Norrtälje
My way to success
Grundskola 8 Engelska
Vi jobbar med My way to success - hur man når sina mål.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 34 - 46

Förmågor

 •        Förstå och tolka innehållet i tal och text (film och Digilär/faktatext)
 •        Formulera sig i tal och skrift (skriva manus och spela in)
 •        Anpassa språket efter syftet (göra en film/dokumentär/presentation)

 

Övergripande mål och riktlinjer

Vi arbetar mot att du:

·       Ska kunna kommunicera på engelska i tal och skrift

·       Ska fundera och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

·       Utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv ska utveckla en beredskap inför framtiden samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över nationsgränser

·       Kan lära, utforska och arbeta självständigt och känna tillit till din egen förmåga

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Förstå innehållet i tal och skrift 

Uttrycka dig i tal och skrift

Välja och använda texter och tal från olika medier för information om t ex utbildningar, olika yrken 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Redogörelse för innehållet i filmerna

 • Kamratbedömning vid skrivande 

 • Återkoppling under arbetet med dokumentären 

     Summativ

 • Film att visa för gruppen

 • Läsförståelsetest
 • Skrivtest

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Se på film och redogöra för innehållet i frågor och samtal
 • Jobba med texten "Working 9 to 5" i Digilär / Jobba med faktatexter
 • Ge och ta emot feedback
 • Skriva manus utifrån temat "My way to success"
 • Ta hjälp av olika medier för information samt eget skapande

 

Vad du ska göra:


1. Fundera. Tänk på din drömframtid. Du får fantisera helt fritt, vad vill du bli? Astronaut? Filmstjärna? Politiker? Hockeyproffs?
Hur blir du det? Vad gör du för att ni dina drömmars mål?

2. Gör en tidslinje över ditt liv. Börja med när du föddes och fortsätt så långt du vill att filmen ska vara. 

3. Planera hur ska din film se ut: 
          Dokumentär, där du berättar och tittar tillbaka på ditt liv?
          Spelfilm, i kronologisk ordning (från att du är liten tills du blir gammal)?

4. Skriv manus. Innan du skriver fullständigt manus kan du med fördel göra en storyboard

5. Se till att din lärare, och gärna någon kamrat, har läst ditt manus så att du får feedback.

6. Spela in dina scener

7. Visa din film

 

Deadlines:

Vecka 40: Fredag 2/10 lämnar du in tidslinjen i Unikum. 

Vecka 42: Tisdag 13/10 lämnar du in manus i Unikum.

Vecka 45: Fredag 6/11 är det redovisningsdags, då ska din film vara klar.

Uppgifter

 • Tidslinje "My way to success"

 • Manus "My way to success"

Matriser

En
My way to success 8AB

Underlag saknas
När ännu inte målen
Skriftligt
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntligt
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i text Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehållet
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i text Du visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehållet
Du förstår såväl helhet som detaljer i text Du visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehållet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: