Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldres hälsa och livskvalitet, Studieenhet 5

Skapad 2020-09-15 10:05 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
I denna studieenhet ser vi över vilka instanser som arbetar med frivilligt arbete. Hur är äldre kopplade till dessa och vilket stöd kan de få.

Innehåll

Studieenhet 5
Kapitel 5

Läs kapitel 5 och se över studiefrågorna i boken.

Eget arbete med en vald organisation.

 

Uppgifter

  • Studieenhet 5 Enskild skrivuppgift Frivilligt arbete

Matriser

Ger
Äldres hälsa och livskvalitet, Studieenhet 5

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0

Äldres Hälsa och Livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0 Ämne: Gerontologi och geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kurser i ämnet: Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: