Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språktema

Skapad 2020-09-15 10:12 i Förskolan Prästkragen Lunds Pastorats förskolor
Språk och kommunikation
Förskola
Varje vecka lyfter vi upp i en av bokstäverna i alfabetet, granskar hur den ser ut, hur den låter och läser böcker om bokstaven och alfabetet generellt. Vi dramatiserar, sjunger, pratar varje dag. Vi lyfter också upp olika språk, med extra blick på de språk som finns representerade i barngruppen.

Innehåll

Vad gör vi?

 • introducera bokstäver och skriftspråk med hjälp av ABC böcker och ritbilder som vi blir bokstavsböcker
 • bokstavsletning via både promenader andra aktiviteter där vi letar efter ord som börjar med bokstaven för veckan.
 • uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • läsa böcker - fysiska böcker, Polyglutt, berättelser, flanosagor etc.
 • visar upp hur bokstäverna ser ut på teckenspråk.
 • sjunga, bl.a. hej goddag och hallå sången och liknande som visar hur saker heter olika på olika språk
 • språklekar
 • benämner för de yngre det som sker under barnets dag

Varför?

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, samt för att förmedla sina upplevelser och erfarenheter på olika sätt. Genom ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi uppmuntrar barnen att upptäcka och utforska språket på sitt eget sätt. Vi pedagoger stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: