Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV3, Litterär textanalys

Skapad 2020-09-15 10:42 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Det första arbetet i SV 3 kommer att innebära att vi ska läsa och tolka litterära texter! Vi ska läsa och analysera längre och kortare texter av Hjalmar Söderbergs och vi ska hjälp av tolkningsmodeller ! Spännande...

Innehåll

 

 

Litterär textanalys

Som läsare kan man uppleva en text bara utifrån sig själv MEN man kan också med hjälp av mer kunskap och andras erfarenheter, få en mycket bredare OCH djupare förståelse och därmed, upplevelse av läsningen. I det här arbetsområdet ska vi läsa texter av Hjalmar Söderberg först och främst, men vi ska också jämföra med andra författare. Det som ger extra upplevelse är att när man läser "sätta på sig nya /andra glasögon" genom att se texten med hjälp av olika litterära analysmodeller. 

MYCKET SPÄNNANDE! 

 

SV3, HA18 - Plan för höstterminen 2020Vecka 

Måndag

Onsdag 

Torsdag

 

34

 

Intro till SV3

Börja läsa Solrosor

Novellanalys - repetition av modell

Gruppsamtal/analys av Solrosor

 

35

Forts ANALYS av Solrosor

Lära oss av någons textanalys

Hur skriver man en textanalys

 

36

Skriv din analys

Skriv din analys

Läs t o m 14 juni i Doktor Glas

 

37

Informationssökning :
SÖDERBERG och 

STOCKHOLM vid sekelskiftet

Infosök

Genomgång av info sök

Närstudie av första tio sidorna i Doktor Glas

Läs: 1-10

38

Komparativ analys: Pälsen 

Läsa ex av en analys av Pälsen

Komparativ analys: Den allvarsamma leken

LÄSLEKTION // Du behöver inte läsa i klassrummet 

10 - 45

39

Film : Den allvarsamma leken

Resten av filmen + Analys

 

46 - 80

40

Gregorius

   

81 - 120

41

 

Att skriva utredande / PM Att skriva utredande / PM

-150

LÄS klart

42

ANALYSVECKA

Gemensamt arbete i grupp och enskilt

Förberedelse för skriftlig analys

Skriva analys

 

43

Skriva analys

Ev restlektion för skriftlig analys

Planering för praktikuppgift

 

44

LOV

     

45

APL

     

46

       

47

       

48

       

49

       

50

       

51

       
         

Uppgifter

 • Skugguppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E

Matriser

Sve
SV3, Litterär textanalys

Samtal och diskussion

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Textanalys

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny aspekt
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Sve
SV3, Novellanalys

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Analysförmåga
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Språk och struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivande
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: