Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna.

Skapad 2020-09-15 11:15 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har valt att prova ett helt nytt arbetsmaterial som heter Väpplarna. Materialet riktar sig emot läroplanen när det gäller att undervisa och inspirera inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och det sociala samspelet.

Innehåll

 

Nuläge

Barngruppen består av  barn som går sitt sista år på förskolan. Vi arbetar skolförberedande och vi vill bidra till att barnen får en bra grund att stå på inför skolan. Väpplarna  behandlar hela läroplanen och är indelat i ovannämnda områden och tar avstamp i att lära känna varandra genom socialt samspel.

 

Mål

Vi vill att barnen ska bli trygga i gruppen och att de ska få empati för andra människor. Att de ska få kunskaper inom språk, matematik, naturkunskap/teknik och det sociala samspelet. Barnen ska få förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. Att barnen ger varandra talutrymme och lyssnar på varandra.

 

Syfte

 • Barnen ska få en grundläggande uppfattning om sitt eget jag. Vem de är och och vilka åsikter de har.  

 

 • Barnen  ska få en grundläggande kunskap om sortering, antal, lägesord samt mönster och former med mera.

 

 • Barnen ska få en grundläggande kunskap om hur olika saker i naturen påverkar varandra samt hur våra val påverkar naturen.

 

Genomförande

Vi kommer att följa läromedlet Väpplarna med viss revidering. Materialet är nytt för oss pedagoger och utvärderas löpande för att se om vi uppnår det vi önskar genom detta material eller om vi vi ska använda oss av något ytterligare. Vi anpassar undervisningen utifrån barnens olika utvecklingsnivåer.

Socialt samspeldå kommer vi att arbeta med att stärka barnens självförtroende och att fungera i grupp och bli en del av en helhet. Skapa förståelse för sin omgivning och våra olika kulturella bakgrunder. På så sätt beskriva sig själv och sin familj och att samtala om barns rättigheter.

Matematik - vi kommer att arbeta med matematiska begrepp så som sortering, antal, former, mönster och lägesord. Använda oss av räkneramsor, spel och att lära oss om former och lägesbegrepp i vardagen.
Tanken är att alla barn ska kunna delta efter sina förutsättningar och förmågor hela detta läsår.

Naturvetenskap- lära barnen om vår natur och naturens förändringar hur vi människor påverkar vår natur. Lära sig om djur- och växtlivet som finns i världen och i Sverige. Använda oss av olika experiment, sånger och att återvinna/sopsortera genom att se och genomföra olika saker på olika sätt.

Språk- genom att använda oss av rim, ramsor, sånger, ord, bilder och boksamtal mm får barnen jobba med språk på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Vi kommer även använda oss av digitala verktyg som t.ex. projektor, Blue bot och ipads 

Dokumentation under lärprocessen

Unikum - förskollärare och arbetslaget

Anteckningar- samtal med barnen- förskollärare och arbetslaget

Barnens eget skapande- förskollärare, arbetslaget och barnen

Ansvar

Förskollärarna på Fjärilen och Myran

Uppföljning

Vi dokumenterar löpande i Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: