Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildkurs 20/21

Skapad 2020-09-15 11:48 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Bildkurs 20/21
Gymnasiesärskola Bild
Detta är en samlad planering för bild 1, bild 2 och bild 3.

Innehåll

Under läsåret 20/21 kommer elever som läser bild 1 och 2 bland annat få testa olika tekniker och material samt lära sig om färgcirkeln och perspektiv.
 
 
Elever som läser bild 3 kommer få möjlighet att fördjupa sig och arbeta med egna projekt inom måleri.
 
Vi kommer under höstterminen gå igenom toning/skuggning,mellanrumsformer, perspektiv och färglära.

 

Uppgifter

  • Teckning

  • Teckning

  • Moment: Teckning

Matriser

Bib
Bild 1

Rubrik 1

Bild 1
Nivå 1
E
Nivå 2
D
Nivå 3
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Aspekt 1
Beskriva bilder.
Eleven medverkar i att beskriva bildens funktion och användningsområden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt bildens funktion och användningsområden.
Betyget C och till övervägande del till A.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt bildens funktion och användningsområden.
Ny aspekt
Tolka bilder.
Eleven medverkar också i att tolka olika typer av bilder och deras budskap.
Eleven tolkar också på ett enkelt sätt olika typer av bilder och deras budskap.
Eleven tolkar också på ett utvecklat sätt olika typer av bilder och deras budskap.
Ny aspekt
Framställa bilder.
Eleven medverkar dessutom i att framställa bilder med olika tekniker och material.
Eleven framställer dessutom med tillfredsställande resultat bilder med olika tekniker och material.
Eleven framställer dessutom med gott resultat bilder med olika tekniker och material.

Bib
Bild 2

Rubrik 1

Bild 2.
Nivå 1
E
Nivå 2
D
Nivå 3
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Aspekt 1
Beskriva bilder.
Eleven medverkar i att beskriva bildens funktion och användningsområden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt bildens funktion och användningsområden.
Betyget C och till övervägande del till A.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt bildens funktion och användningsområden.
Ny aspekt
Tolka bilder.
Eleven medverkar också i att tolka olika typer av bilder och deras budskap.
Eleven tolkar också på ett enkelt sätt olika typer av bilder och deras budskap.
Eleven tolkar också på ett utvecklat sätt olika typer av bilder och deras budskap.
Ny aspekt
Framställa bilder.
Eleven medverkar dessutom i att framställa bilder med olika tekniker och material.
Eleven framställer dessutom med tillfredsställande resultat bilder med olika tekniker och material.
Eleven framställer dessutom med gott resultat bilder med olika tekniker och material.

Bib
Bild 3.

Rubrik 1

Bild 3.
Nivå 1
E
Nivå 2
D
Nivå 3
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Aspekt 1
Beskriva bilder.
Eleven medverkar i att beskriva bildens funktion och användningsområden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt bildens funktion och användningsområden.
Betyget C och till övervägande del till A.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt bildens funktion och användningsområden.
Ny aspekt
Tolka bilder.
Eleven medverkar också i att tolka olika typer av bilder och deras budskap.
Eleven tolkar också på ett enkelt sätt olika typer av bilder och deras budskap.
Eleven tolkar också på ett utvecklat sätt olika typer av bilder och deras budskap.
Ny aspekt
Framställa bilder.
Eleven medverkar dessutom i att framställa bilder med olika tekniker och material.
Eleven framställer dessutom med tillfredsställande resultat bilder med olika tekniker och material.
Eleven framställer dessutom med gott resultat bilder med olika tekniker och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: