👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söra46 Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2020-09-15 12:06 i Söraskolan Österåker
Vi läser tillsammans ungdomsboken "Det finns inga skridskor i öknen"
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa och arbeta kring boken "Det finns inga skridskor i öknen " av Mats Berggren.

Innehåll

Lektionsinnehåll

Vi kommer att läsa, svara på innehållsfrågor, diskutera och reflektera kring händelser och ämne i boken "Det finns inga skridskor i öknen ". 

Bokläsningen kommer att avslutas med en skrivuppgift kopplat till läsningen. 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Läsa boken under lektionstid i läsgrupper varje vecka.
 • Arbeta skriftligt med frågor och uppgifter kring innehållet av boken, ha boksamtal i grupp samt utifrån boken jobba med begrepp och läsförståelse.

Uppgifterna ska lämnas in och alla ska deltaga i boksamtal utifrån sina förutsättningar för att visa:

 • Förståelse för fakta och händelser i texten.
 • Att du läser texten så att du förstår den och kan göra egna reflektioner och bilda egna åsikter kring de ämnen och händelser boken berättar om samt eventuellt koppla det till dig själv. 

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är:

 • Att du utvecklar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur.
 • Att du utvecklar din förmåga att läsa med flyt genom att välja och använda lässtrategier.
 • Att du stärker din förmåga att planera ditt arbete så att du kan aktivt utföra skriftliga uppgifter.
 • Att du utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter bildar egna uppfattningar kring de ämnen och händelse boken berör .
 • Att du utvecklar din skriftliga berättarförmåga.

Bedömningens inriktning

Under arbetet med "Det finns inga skridskor i öknen" kommer följande att bedömas:

• Din förståelse av texten du läser

• Din förmåga att reflektera och tycka kring det som händer i boken

• Din förmåga att återkoppla bokens innehåll till dina egna erfarenheter

• Din förmåga att uttrycka egna åsikter

• Din förmåga att utveckla ditt eget skrivande

• Din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6