Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-09-15 13:58 i Länna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vilka är kroppens allra minsta byggstenar och vilka är de största delarna i kroppen? Här lär ni er om hur kroppens alla celler fungerar och samverkar för att tillsammans bilda organ och organsystem som får hela kroppen att fungera.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 35 - v. 43

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i människokroppen

Vad ska jag lära mig? (Centralt innehåll)

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. 
 • Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
 • Källkritiska granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Skriftliga arbetsuppgifter och exit tickets
 • Diskussionsuppgifter och muntliga redovisningar av lektionsuppgifter
 • Förhör och prov

     

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Arbetsuppgifter, övningsuppgifter under lektionerna
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Egen och gemensam  läsning

Uppgifter

 • Immunförsvaret

 • Frågor om organdonation

 • pulsmätning grupp 2

 • Pulsmätning grupp 3

 • PROV matspjälkning, hjärta, blodomlopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi människokroppen

Rubrik 1

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper organsystem
Har grundläggande kunskaper om människokroppens olika organ och organsystem, du visar att du kan redogöra för de viktigaste stegen i matspjälkningen och blodomloppet.
Har goda kunskaper om människokroppens olika organ och organsystem, du visar t.ex. att du kan förklara hur matspjälkningen går till och hur blodomloppet fungerar.
Har mycket goda kunskaper om människokroppens olika organ och organsystem. Du kan t.ex. förklara hur matspjälkningen går till och vad som händer i varje steg. Du kan också redogöra för blodomloppet och hjärtats delar med korrekta begrepp.
Faktakunskaper celler
Du känner till någon skillnad mellan växtceller och djurceller och kan funktionen hos några av organellerna.
Du visar goda kunskaper om celler, kan ge exempel på skillnader mellan djur och växtceller och du kan funktionen hos flesta av organellerna.
Du visar mycket goda kunskaper om celler och kan förklara vilka skillnader som finns mellan växt- och djurceller, samt förklara funktionen hos organellerna.
Faktakunskaper fotosyntes
Enkel förklaring av fotosyntesen
Utvecklad förklaring av fotosyntesen
Välutvecklad förklaring av fotosyntesen
Faktakunskaper cellandning
Enkel förklaring av cellandningen
Utvecklad förklaring av cellandningen
Välutvecklad förklaring av cellandningen
Begrepp
Använder en del av begreppen från arbetsområdet, men blandar också med vardagligt språk.
Använder de flesta av begreppen från arbetsområdet på rätt sätt och i rätt sammanhang.
Använder hela tiden rätt begrepp i rätt sammanhang i dina förklaringar.
Resonemang
För enkla resonemang om människors hälsa kopplat till dina ämneskunskaper.
För utvecklade resonemang om människors hälsa kopplat till dina ämneskunskaper.
För välutvecklade resonemang om människors hälsa kopplat till dina ämneskunskaper.
Naturvetenskapligt arbetssätt
Du visar att du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar, och du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar, och du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar, och du använder utrustning på ett säkert och effektivt fungerande sätt.
Utvärdering och skriftliga rapporter av laborationer
Du jämför frågeställningarna med resultatet och drar enkla slutsatser med koppling till biologiska modeller. Du gör enkla dokumentationer med tabeller, bilder, och skriftliga rapporter.
Du jämför frågeställningarna med resultatet och drar utvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller. Du gör utvecklade dokumentationer med tabeller, bilder, och skriftliga rapporter.
Du jämför frågeställningarna med resultatet och drar välutvecklade slutsatser med mycket god koppling till biologiska modeller. Du gör välutvecklade dokumentationer med tabeller, bilder, och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: