Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten (Hållbar Utveckling) Regnbågen

Skapad 2020-09-15 14:15 i Orrvikens förskola Östersund
Vatten påverkar vår existens och vi påverkar vattnet. Allt levande behöver vatten. Vad vet barnen om vatten?
Förskola
Vi har valt att jobba med temat vatten då vatten tilltalar de flesta av våra barn och väcker en nyfikenhet.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi har valt tema vatten för att det tilltalar de flesta barnen och väcker deras nyfikenhet att forska vidare och experimentera med vatten.

Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Inomhus är det vid handtvätten och utomhus är det i regnet, snön, vattenpölarna, sandlådan och under stuprören.

Alla barnen tycker att det är spännande med vatten.

METOD

Vi arbetar, till att börja med, förmiddagar ett par dagar i veckan.

Vi startar upp med att samtala tillsammans med barnen om vad "vatten" är för dem. Tillsammans gör vi en Mindmap där barnens egna tankar om vatten är i fokus. Barnens egna tankar var; dricka, bada, plaska, regn, vattenpölar, måla, leka och hoppa.

MÅL

 Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet kring ämnet och börja synliggöra sammanhanget mellan Vattnet och Hållbar Utveckling.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med bilder och genom att ta anteckningar på vad barnen säger och gör när vi samlas.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vid varje pass återkopplar vi, tillsammans med barnen, om vad vi gjort tillfället innan. Vi i arbetslaget analyserar löpande på våra gemensamma reflektioner om hur temat fortskrider.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: