Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet 2020

Skapad 2020-09-15 16:08 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Det är viktigt att barnen på förskolan känner trygghet med oss pedagoger, men också tillsammans med de andra barnen. Barnenen ska känna att de kan hantera olika situationer i förskolan utan att det känns otryggt.

Innehåll

Avdelningens mål:Många av barnen behöver utveckla sitt språk för att kunna göra sig förstådda. De får lättare att hantera olika situationer och konflikter minskar. Barnen känner sig mer trygga.

 

Aktivitet:Dagen är indelad i rutiner så att barnen vet vad som ska hända. Vi delar in dem i mindre grupper, för att de ska våga ta plats och kunna bli sedda. Det blir lugnare och vi har lättare att genomföra bra lärtillfällen. Barnen får större utrymme att prata och vi hinner lyssna på alla.                                                                                                Vi har aktiviteter som tränar samspel, turtagning, hänsynstagande och empati mellan barnen. För att träna språket använder vi bl.a. Bornholmsmodellen.

           

 

 

När? Var? Hur? Varför?Vi arbetar dagligen vid samlingar, grupper, läsvila osv. med att barnen ska bli trygga. Ute är vi nära barnen i leken. Barnen ska veta att vi finns nära dem om något händer.

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: