Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 HT20: Medier!

Skapad 2020-09-15 16:37 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola F – 8 Samhällskunskap
Under detta arbetsområde ska titta på de medier vi har runt om oss och möter varje dag i våra liv. Vi kommer att studera och undersöka traditionella medier; såsom tidningar, radio eller televisionen. Samtidigt är medielandskapet något som ständigt förändras och bara under eran livstid har alternativa medier; såsom Facebook, Twitter och Instagram vuxit sig stora. Våra liv påverkas och formas väldigt mycket av de medier vi använder varje dag- låt oss förstå på vilka sätt det sker!

Innehåll

Detta kommer vi att jobba med:

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

 • Olika slags medier och hur de är uppbyggda, t ex en dagstidnings olika delar.

 • Nyhetsvärdering och hur det kan påverka människors bild av omvärlden.

 • Hur individer och grupper framställs i media.

 • Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

 

Hur kommer vi svara på de här frågorna?

 • Vi kommer ha genomgångar

 • Vi kommer ha diskussioner

 • Vi kommer svara på instuderingsfrågor

 • Vi kommer göra en skriftlig uppgift

Detta kommer vi att Jobba med:

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

 • Olika slags medier och hur de är uppbyggda, t ex en dagstidnings olika delar.

 • Nyhetsvärdering och hur det kan påverka människors bild av omvärlden.

 • Hur individer och grupper framställs i media.

 • Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

Vilka förmågor kommer vi testa och träna under momentet?

 • Vi kommer att beskriva, förklara, analysera och diskutera olika samhällsfenomen

 • Vi kommer jämföra olika samhällsfenomen

 • Vi kommer dra slutsatser om olika samhällsfenomen och deras betydelse samt påverkan

 • Vi kommer träna oss i att värdera vad andra människor tycker om samhällsfenomen

 • Vi kommer använda oss av samhällsvetenskapliga begrepp

 • Vi kommer träna oss i att värdera källornas trovärdighet och användbarhet

Hur visar du dina kunskaper under momentet?

Diskussionerna

 • Hur mycket du deltar

 • Nivån på dina resonemang

 • Hur du använder begrepp

 • Hur stora dina kunskaper är och hur väl du visar det

Frågor

 • Nivån på dina resonemang

 • Hur du använder begrepp

 • Hur stora dina kunskaper är och hur väl du visar det

Arbete

 

 • Nivån på resonemangen i arbetet

 • Hur begreppen används i arbetet

 • Vilken nivå dina beskrivningar och förklaringar är på

 
1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 

1B. FÖRMÅGOR

Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi kommer utgå från artiklar, texthäften och andra webbaserade material.

 • Vi kommer använda Powerpoint presentationer, filmer, diskussioner, texter m.m

 • Vi kommer titta på förklarande filmklipp.

 • Vi kommer göra fördjupningsuppgifter gruppvis samt individuellt.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom

 • Sluttuppgiften består i att planera din egen Mediekampanj för en mer miljömedveten Svärdsjöskola. Genom att arbeta teoretiskt och praktiskt ska du driva din egen fråga för att få till en förändring på skolan.

 • Instruktioner till slutuppgiften publiceras här och på Classroom inom kort.

 

Matriser

Sh
SO Sh Medier i Sverige

F
E
C
A
Fakta och samband
På väg mot...
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp
På väg mot...
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka, värdera och argumentera
På väg mot...
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: