Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik kap 1 6A

Skapad 2020-09-15 18:45 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Vi repeterar de fyra räknesätten, övar på enkla ekvationer och arbetar med matematiska samband. Du kommer också att få arbeta så att din förståelse för tal ökar.

Innehåll

Planering Ma 6A Kap 1

V34-35 Uppstart Matematik: Lektion 1 och 2 ( De fyra räknesätten, prioriteringsregler) i läromedlet Favorit Matematik. Kartläggning av tidigare kunskaper genom diagnos ( Förstå och använda tal).

 

 V35-37 Repetition av tidigare moment utifrån diagnosresultat. Genomgångar och färdighetsträning av:

Tallinjen, Positionssystemet, de fyra räknesätten, multiplikation och division med 10, 100 och 1000,

Avrundning (till hundratal, tiotal, ental, tiondelar och hundradelar), test på avrundning fre v 37.

Material: Övningsblad.

 

Vi har fem matematiklektioner/vecka. En av dessa ägnas åt problemlösning och kommunikationsuppgifter.

Läxa varje vecka:  Arbeta med matte i skolan och hemma  så att du är i fas med planeringen. Annan läxa kan tillkomma.

Bokens upplägg: 1 lektion avser 4 sidor, där de två första är grundläggande uppgifter, som alla arbetar med. Sid 3 inleds med en Tränaruta där du får repetition, därefter görs öva eller pröva om du hinner med. Dessa uppgifter är alltså valbara. Arbetsblad kan tillkomma.

 

V38 Lektion 3-5  Addition och subtraktion, multiplikation och division

V39 Lektion 6-7 Vi övar, Heltal (fre studiedag)

V40 Lektion 8-9  Ekvation, Olikhet

V41 Favoritsidor, Lektion 11-12 Funktion, Rita en graf  

V42 Lektion 13-14 Vi övar, Vad har jag lärt mig

V43 sammanfattning sid 59, repetition sid 60-61 , PROV kap 1 fre 23/10

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: