Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderexperterna

Skapad 2020-09-15 20:25 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Varje dag pratas det om väder, i juletid är den stora frågan, när kommer snön? Till sommarn undrar vi mer när det fina badvädret ska komma. Vi ska i denna kurs läsa och lära oss om meteorologi. Meteorologi handlar om väderfenomen och deras orsaker. Begreppet meteorologi handlar också om jordens strålningsbalans, ett område som ska ge oss kunskaper att förstå dagens klimatförändringar. Vi kommer också arbete med begreppet tryck och diskutera frågor som; Vad är tryck? Hur kan vi räkna och mäta tryck? Den här kan bli början på din karriär som meteorolog… Konkretisering av mål I arbetsområdet ”väderexperterna” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör väderfenomen och dess orsaker, samt växthuseffekten och dess påverkan på klimatet. • Använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att beskriva lufttryck, temperatur, vindar och nederbörd. • Använda fysikaliska modeller för att beskriva fasövergångar, volym och densitet, samt hur partiklars rörelse kan förklara materiens spridning. • Använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara väderfenomen som till exempel sjöbris, åskväder, regnbågen, tornados och deras orsaker. • Använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att beskriva växthuseffekten. • Genomföra och dokumentera undersökningar om tryck, värme och väder. Bedömning Bedömningen av ditt arbete pågår under hela kursen. Vad som kommer att bedömas kan du se i matrisen. Läxförhör på väderord. Skrivuppgiften ”väderfenomen” skall lämnas in fredag v 15. Undervisning Lektionernas innehåll kommer att vara • Föreläsningar • Filmvisning • Laborationer • Arbete kring olika frågeställningar, både enskilt och i grupp. • En skrivuppgift om väderfenomen, denna skall göras enskilt. • Din ”egentid” här bestämmer du själv vad du vill ta reda på eller undersöka som väderexpert. Utvärdering Vi avslutar med att du ska få utvärdera arbetsområdet ”Väderexperterna” samt att du ska få utvärdera ditt eget arbete i unikum. Undervisningen i fysik skall behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9, ett utdrag ur Läroplan för grundskolan 2011 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser. • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekt och klimatförändringar. • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklars rörelser kan förklara materiens spridning. • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter som till exempel tryck.
Grundskola 7 – 0
Varje dag pratas det om väder, i juletid är den stora frågan, när kommer snön? Till sommarn undrar vi mer när det fina badvädret ska komma. Vi ska i denna kurs läsa och lära oss om meteorologi. Meteorologi handlar om väderfenomen och deras orsaker. Begreppet meteorologi handlar också om jordens strålningsbalans, ett område som ska ge oss kunskaper att förstå dagens klimatförändringar. Vi kommer också arbete med begreppet tryck och diskutera frågor som; Vad är tryck? Hur kan vi räkna och mäta tryck? Den här kan bli början på din karriär som meteorolog…

Innehåll

Varje dag pratas det om väder, i juletid är den stora frågan, när kommer snön? Till sommarn undrar vi mer när det fina badvädret ska komma.

Vi ska i denna kurs läsa och lära oss om meteorologi.

Meteorologi handlar om väderfenomen och deras orsaker.

Begreppet meteorologi handlar också om jordens strålningsbalans, ett område som ska ge oss kunskaper att förstå dagens klimatförändringar.

 Vi kommer också arbete med begreppet tryck och diskutera frågor som; Vad är tryck? Hur kan vi räkna och mäta tryck?

Den här kan bli början på din karriär som meteorolog…

 

 

Konkretisering av mål

I arbetsområdet ”väderexperterna” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör väderfenomen och dess orsaker, samt växthuseffekten och dess påverkan på klimatet.
 • Använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att beskriva lufttryck, temperatur, vindar och nederbörd.
 • Använda fysikaliska modeller för att beskriva fasövergångar, volym och densitet, samt hur partiklars rörelse kan förklara materiens spridning.
 • Använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara väderfenomen som till exempel sjöbris, åskväder, regnbågen, tornados och deras orsaker.
 • Använda fysikaliska begrepp, modeller och teorier för att beskriva växthuseffekten.
 • Genomföra och dokumentera undersökningar om tryck, värme och väder.

 

 

Bedömning

Bedömningen av ditt arbete pågår under hela kursen. Vad som kommer att bedömas kan du se i matrisen.

Läxförhör på väderord.

 

Skrivuppgiften ”väderfenomen” skall lämnas in fredag v 39.

 

Undervisning

Lektionernas innehåll kommer att vara

 • Föreläsningar
 • Filmvisning
 • Laborationer
 • Arbete kring olika frågeställningar, både enskilt och i grupp.
 • En skrivuppgift om väderfenomen, denna skall göras enskilt.
 • Din ”egentid” här bestämmer du själv vad du vill ta reda på eller undersöka som väderexpert.

 

Utvärdering

Vi avslutar med att du ska få utvärdera arbetsområdet ”Väderexperterna” samt att du ska få utvärdera ditt eget arbete i unikum.

 

 

Undervisningen i fysik skall behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9, ett utdrag ur Läroplan för grundskolan 2011

 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekt och klimatförändringar.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklars rörelser kan förklara materiens spridning.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter som till exempel tryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: