Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunsatsning- Språkstimulerande strategier

Skapad 2020-09-16 08:00 i Bolltorps förskola Alingsås
Förskola
Vi arbetar med att medvetet stötta barnens språkutveckling i alla situationer genom att använda språkstimulerande strategier. Vi arbetar med att bredda och fördjupa barnens ordförråd.

Innehåll

Vad & varför?

Barnen spenderar mycket tid på förskolan. Här har pedagogerna tillfälle att hjälpa barnen utveckla sitt språk och därigenom sin kommunikation med omvärlden. Alingsås kommun satsar nu på språkstimulans genom olika moduler. Bolltorps förskola kommer nu i höst att börja med ” Språkstimulerande strategier och bygga ordförråd”.

Vi kommer med ett lekfullt och lustfyllt arbetssätt hjälpa barnen att utveckla sitt språk och kommunikation. Vi kommer utveckla och vidga barnens talspråk, ordförråd, intresse för symboler och skriftspråk. 


Hur?

 • Polyglutt
 • TAKK/ bildstöd 
 • Sagor/Berättelser/böcker
 • Benämning
 • Munmotorik
 • Sånger
 • Rim och ramsor

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: