👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinning

Skapad 2020-09-16 10:22 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här området får du lära dig en del om några viktiga uppfinningar och deras uppfinnare. Uppfinningar är till för att göra vardagen lättare för människor. Förstå hur människor och dess uppfinningar kan påverka och förändra en hel värld.

Innehåll

 

 

Mål ur kursplanernas syftesdel

 

Centralt innehåll vi ska arbeta med

Konkretisering av målen

Du ska visa att du

förstår hur tekniska lösningar behövs, används och utvecklas

förstår och kan använda tekniska begrepp 

kan redogöra för en uppfinning, hur uppfinnaren har fått idéer och möjligheter att utveckla sin idé

kan redovisa det du har lärt dig i form av en skriftlig rapport med bilder som belyser en uppfinning och människan bakom

kan ta ansvar för ditt arbete

Bedömning

Jag kommer att bedöma

din förmåga att förstå hur tekniska lösningar behövs, används och utvecklas

din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och att redovisa vad du har lärt dig

din kunskap om någon uppfinning och dess uppfinnare

din förmåga att använda tekniska begrepp 

Undervisningen

Du kommer själv att välja/ bestämma dig för en "enkel" uppfinning att forska och arbeta med (samråd med lärare). Du kommer sedan att söka och samla på dig fakta såsom: uppfinnaren, funktion, historik, användningsområde och hur uppfinningen underlättat i människans vardag. Fakta som du samlat ska du sedan bearbeta, jämföra och göra till ditt. 

Du samlar fakta på internet, i böcker och film (var källkritisk)

Du kommer att få redovisa dina kunskaper i form av en bild- och skrivuppgift som ska mynna ut i häfte om din uppfinning som ska lämnas in för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömning

Bedömningen avser förmågan att

Nivå 1
Nivå 2
Teknisk förståelse
Din förmåga att se hur man har löst tekniska problem
Du beskriver hur man har löst tekniska problem
Du beskriver hur man har löst tekniska problem och beskriver handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Ansvar
ta ansvar för arbetet
Du tar delvis eget ansvar och använder ett arbetssätt som i huvudsak leder diitt arbete framåt
Du tar i huvudsak eget ansvar och väljer arbetssätt som leder ditt arbete framåt.
Faktakunskap
din kunskap om
Du för enkla resonemang där du använder begrepp på ett delvis fungerande sätt
Du för väl utvecklade resonemang där du visar att du förstår begrepp och kan använda dem på ett ändamålsenligt sätt
Dokumentation
din förmåga att göra en skriftlig rapport
Du gör enkla dokumentationer där avsikten är tydlig till en viss del
Du gör utvecklade dokumentationer där din tankegång är tydlig
Källkritik
Din förmåga att tänka källkritiskt d.v.s stämmer fakta jag hittat