Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens litteratur SA19B

Skapad 2020-09-16 10:57 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Antiken är grunden till den västerländska litteraturen då både epiken, lyriken och dramatiken utvecklades under denna period. dessutom verkade flera av världens främsta filosofer under denna period. Kulturen blomstrade! Momentet kommer avslutas med att ni skall skriva en utredande text kring "Vad är en hjälte?"

Innehåll

1/10 Introduktion antiken - Epiken

P.P Antiken

Textutdrag Odysséen

2/10 Dramatik - genomgång + boksamtal "När hundarna kommer" s. 43-145

Kung Oidipus - textutdrag + frågor

Medea - textutdrag + frågor

8/10 Lyrik, filosofi 

"Gudars like"

Platons grottliknelse

9/10 Romersk litteratur + boksamtal "När hundarna kommer" s. 146-219

15/10 Utredande text - introduktion

P.P Utredande text

Elevexempel - utredande text

Vad är en hjälte? - utredande text

16/10 Skriv utredande text - skriv på inledningen och börja på huvuddelen 

22/10 Skriv utredande text - skriv klart huvuddelen och börja på avslutningen

23/10 Skriv så gott som klart din text.

5/11 Ge varandra kamratfeedback och lämna sedan i på Unikum i inlämningsmappen.

6/11 Skriv en litteraturanalys på boken "När hundarna kommer"  

12/11 Skriv klart din litteraturanalys på boken "När hundarna kommer"

 

 

 

Uppgifter

 • Utredande text SV2 - Vad är en hjälte?

 • Litteraturanalys "När hundarna kommer"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E

Matriser

Sve
Utredande text SV2

E
C
A
Källor
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Disposition
Du kan skriva en text som är sammanhängande och har en tydlig urskiljbar disposition.
Du kan skriva en text som är sammanhängande, väldisponerad.
Du kan skriva en text som är sammanhängande, väldisponerad.
Språkriktighet
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Reflektioner skönlitteratur
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap. Du ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap. Du ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap. Du ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat kring dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: