👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min bildbok, åk 6

Skapad 2020-09-16 11:52 i Drottningdals skola Norrtälje
Översiktlig bildplanering HT åk 5.
Grundskola 6 Bild
Detta är en grovplanering för ämnet bild läsåret 20/21. Arbetet kommer röra sig runt - Skapande - Kunskap om material och verktyg i skapandet - Funderingar och reflektion runt skapandet

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att vi vid läsårets slut ska ha samlat oss runt

- Skapande av olika konstverk

- Prövande av olika tekniker i skapandet

- Samtal runt egna och andras bilder för kunskap och inspiration

 

Grovplanering

Detta är en preliminär  plan som kan komma att justeras efter hand

Arbetet sker olika bilduppgifter som vi samlar i vår bildbok. Till varje uppgift startar vi med skiss som också klistras in och avslutar med kort skriftlig reflektion över uppgiften. 

1.Symboler, färglära, kalla/varma färger, primära färger, sekundära färger, komplementfärger

2. Nyanser och perspektiv

3. Förstoringar

4. Skuggteknik

5. Presentation av olika konststilar och konstnärer; surrealism, popkonst, impressionism

6. Samtal och analys av andras och egna bilder

Bedömning

 Bedömning sker utifrån arbeten i mappen med

- Exempel på tekniker och färdigställda uppgifter inom de olika områdena

- Aktivt deltagande i reflektioner kring budskap, känsla, teknik och motiv runt olika bilder 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6