Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige i världen

Skapad 2020-09-16 15:07 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Tycker du att du har kommit till ett kallt land? Det har du! Eller, egentligen inte. I det här arbetsområdet ska du få veta varför.

Innehåll

Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med geografi på olika sätt.

Du kommer att lära dig om världsdelar och världshav för att kunna orientera dig var du befinner dig i världen.

Vi kommer prata om olika typer av kartor och hur du kan använda dem för att hitta olika platser.

Du ska också få veta mer om de miljöförändringar vi ser och vad man tror kommer hända i framtiden om vi inte lyckas bromsa utvecklingen.

 

Preliminär tidsram  

V. 45 Världsdelar och världshav

V. 46 Världsdelar och världshav

V. 47 Väderstreck

V. 48 Kartor

V. 49 Fakta om världsdelar

V. 50 Fakta om världsdelar

V. 51 Fakta om världsdelar

V. 2 Klimatförändringar 

 

Examinationsform

Jag kommer att bedöma:
 
Korta prov om världsdelar, världshav, väderstreck samt ett kartprov.
   
Dina 6-fältare om olika världsdelar 
 
Ditt deltagande i samtal och diskussioner i klassrummet
 

Uppgifter

 • Bedömningsunderlag Sverige i världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3

Matriser

SO
Sverige i världen

Sverige i världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsdelar och världshav
 • Ge   3
Du kan namnen på världsdelar och världshav.
Du kan placera ut givna namn på världsdelar och världshav på en blindkarta.
Du kan skriva namn på världsdelar och världshav på en blindkarta.
Väderstreck
 • Ge   3
Du kan namnen på de fyra väderstrecken.
Du kan sätta ut väderstrecken på en kompassros.
Du kan använda väderstrecken för att beskriva läge på en världsdel.
Karta
 • Ge   3
Du kan förklara vad en karta är och hur man kan använda den.
Du kan hitta en plats med hjälp av en enkel karta.
Du kan hitta information i en kartbok.
Söka information
 • Ge   3
Du kan hitta svar på frågor i ett stycke.
Du kan hitta svar på frågor i en text.
Du kan fylla i en 6-fältare med hjälp av en faktatext om en världsdel.
Klimatförändringar
 • Ge   3
Du kan ge enkla exempel på klimatförändringar.
Du redogör enkelt för människans del i klimatförändringar.
Du ger konkreta förslag på hur du kan minska din klimatpåverkan genom aktiva val i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: