👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafiken

Skapad 2020-09-16 15:37 i Råå Södra Skola Helsingborg
Tema om trafiken.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I det här temat får du lära dig lite om vilka regler som finns i trafiken i vår närmiljö. Du kommer också att få bekanta dig med några trafikmärken samt beskriva din skolväg. Vi funderar/diskuterar tillsammans hur eventuella risker kan undvikas. Finns det risker för miljön? Kan vi påverka dessa?

Innehåll

 

Så här ska vi arbeta:

 • Besöka trafikskolan
 • Titta på film om trafiken
 • Titta på vilka trafikmärken och regler som finns i närmiljön
 • Rita och lära oss några vanliga trafikmärken
 • Samtala/diskutera hur trafiken påverkar miljön
 • Göra en beskrivning av din skolväg med hjälp av bild

Detta bedömmer vi:

 • Att du kan berätta om några ställen du ska vara extra försiktig i trafiken och förklara varför.
 • Att du känner till något om hur miljön påverkas ifall du går, cyklar, åker buss eller bil.

 • Rita en bild och förklara din skolväg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3