Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-09-16 15:42 i Änggårdsskolan Linköping
Grundskola 5 Svenska
Hur får du andra att tycka som du? Vad är en åsikt? Hur skiljer den sig från argument? Du kommer att lära dig vad det innebär att kunna säga sin åsikt och argumentera.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Åsikt
 • Sh  E 6
Du uttrycker din åsikt och anger argument på ett enkelt sätt.
Du uttrycker din åsikt och argumenterar i flera led.
Du uttrycker din åsikt och argumenterar utvecklat i flera led.
Text
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du skriver en argumenterande text. Du använder oftast skiljetecken, stor bokstav och styckeindelning på rätt sätt. Du har en del variation i din meningsbyggnad.
Du skriver en argumenterande text. Du använder skiljetecken, stor bokstav och styckeindelning på rätt sätt i nästan hela din text. Du har variation i din meningsbyggnad.
Du skriver en argumenterande text. Du använder skiljetecken, stor bokstav och styckeindelning på rätt sätt i hela din text. Du har mycket god variation i din meningsbyggnad.
Begrepp
 • Sh  E 6
 • Sv  E 6
Du använder en del begrepp.
Du använder ganska många begrepp.
Du använder många begrepp.
Barnkonventionen
 • Sh  4-6
Du väljer ut en artikel ur barnkonventionen och använder i din text.
Du väljer ut en artikel ur barnkonventionen och använder den på ett utvecklat sätt i din text.
Du väljer ut en artikel ur barnkonventionen och använder den på ett välutvecklat sätt i din text.
Källor
 • Sh  E 6
 • Sv  E 6
Du är källkritisk.
Du är källkritisk. Du skriver ganska mycket om varför det är bra/dåligt att använda källorna.
Du är källkritisk. Du skriver i flera led om varför det är bra/dåligt att använda källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: