👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter

Skapad 2020-09-16 15:50 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Visste du att vi är omgivna av magneter? De finns överallt omkring oss och bidrar till att samhället fungerar. Jordklotet är faktiskt en stor magnet ...

Innehåll

Lektionsinnehåll: 

 • Vi jobbar ifrån NTA teman “Magneter och Motorer,” den blåa lådan.

 • Vi ska läsa från temaboken, göra uppdrag och utforska magneter och deras egenskaper

 • Vi ska jobba i par men allt arbete är bedömt individuellt. 

 

Mål

 • Förstå magneters egenskaper och hur de används i hemmet och samhället

 • Förstå historien av magneter i olika samhälle

 • Gör enkla systematiska undersökningar “The Scientific Method”

 • Utföra and utvärdera våra undersökningar

 • Vår dokumentation är klart, tydlig och lätt att förstå och kanske även bygga på

 

 NTA Hemsidan

Dagliga planering

 

Bedömningsunderlag: 

 • Bidrag/aktivitet under lektionerna

 

 • Kvalitén på muntliga och skriftliga uppgifter

 • Uppdrag: Undersökningar. “Lab Reports” Ni ska lämna in era arbetsböcker med alla undersökningar kompletterade.

 • Det här är mycket arbete som sker i klassrummet. Det är ditt ansvar att komma ikapp om du är borta från en lektion.

 • Sista dagen av ämnet är en “catch up” dag när man kan köra undersökningar hen har missat.

 • Studiestöd är också en plats var undersökningar körs.

Uppgifter

 • Labrapporter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Fy Tk
Magneter Matris

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Du har ännu inte visat att du kan genomföra en undersökning.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar egna frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar egna frågeställningar som det går att arbeta utifrån.
Ny aspekt
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Du har ännu inte visat att du kan genomföra en undersökning.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Du har ännu inte visat att du kan genomföra en undersökning.
Du för enkla resonemang om resultaten samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Du för utvecklade resonemang om resultaten samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du för välutvecklade resonemang om resultaten samt ger förslag som kan förbättra undersökningen
Ny aspekt
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Du har ännu inte visat att du har förmågan att dokumentera en undersökning.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar.