Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck

Skapad 2020-09-16 16:20 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Kraft och tryck
Grundskola 7 – 9 Fysik
I det här avsnittet kommer vi att arbeta med tryck. När du arbetat med avsnittet kommer du kunna förklara varför vissa saker flyter, varför det är lätt att lyfta saker i vatten, varför man sjunker ner i snön utan skidor m.m.

Innehåll

 

När vi arbetat med detta område kan du:

 • vad tryck är för något och hur tryck varierar på grund av kraft och area, kunna ge exempel på hur man skapar lågt tryck/ högt tryck och när det är användbart.
 • hur man mäter tryck, olika enheter för tryck främst N/m2, Pa
 • vad densitet är, kunna förklara varför en 5 g sten sjunker medan en 5 g träbit flyter
 • Förstå hur trycket ökar ju djupare du dyker samt att trycket är lika stort i alla riktningar,
 • Arkimedes princip, lyftkraft.
 •  veta hur stort normalt lufttryck är, förklara övertryck och undertryck
 •  att trycket i en gas beror på hur fort gasens molekyler rör sig.
 • förklara med hjälp av dina fysikkunskaper hur flygplan kan flyga.

Undervisningens innehåll:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Instuderingsfrågor
 • (Laborationer)

 

Bedömning:

 • Kunskapskontroll V43.
 • Bedömning kommer ske kontinuerligt under lektionerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: