Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikundervisning HT20

Skapad 2020-09-16 17:26 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Musik
Här hittar du planeringen för vad vi ska göra på musiken under Höstterminen! Jag kommer även lägga ut material och uppgifter här.

Innehåll

Innehåll

Tidsperiod

 • Höstterminen 2020

Planering

v.34-35 uppstart

v.36 Slangrap

v.37 Sångmemory

v.38 Rörelsesång

v.39 Ljudskapande/associationer 

v.40-43 Digitalt skapande: Skriv en Jingel!

v.44 Höstlov!

v.45-47 Världsmusik

v.48-50 Luciaövande 

v.51-52 Omdömen, tid att ta igen om man hamnat efter, musikquiz osv. 

Övergripande mål och riktlinjer

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

      -      kunna delta i spel på olika instrument

-          kunna sjunga olika sånger

-          kunna röra dig till musik

      -          kunna bidra när vi skapar egen musik och text

      -     delta i samtal om musik i olika sammanhang

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

-          Delta i alla moment vi gör

-          Lämna in uppgifter

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

      -          sång och spel i olika former

-          puls/takt övningar

-          imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner

-          rösten som instrument - träna sång

-          rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar i musicerande

-          musiksymboler, bilder och tecken

-          gestaltning av sånger och berättelser genom rörelser 

-          lyssna och måla

-     samtala och diskutera

Uppgifter

 • Rörelsesång

 • Uppgift till v.39 Ljudassociationer

 • Världsmusikuppgift: Skriva om ett land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: