Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planeringsmall

Skapad 2020-09-16 17:43 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola F – 9
Beskriv kortfattat arbetsområdet.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

(Konkretisera målen för eleverna. Utgå från kunskapskravet, syfte och centralt innehåll.) 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

(Här beskrivs hur arbetet kommer att läggas upp i stora drag. Ta hänsyn till utvärderingar, elevgrupp. På vilket sätt kommer du att arbeta formativt? På vilket sätt ges eleverna möjlighet att påverka undervisningen? På vilket sätt skapas uppgifter som kan lösas på olika nivåer?)

Begrepp:

 

(Välj ut och skriv centrala begrepp inom arbetsområdet som eleverna ska lära sig.)

Digitala verktyg:

 

(Välj ut och skriv de digitala verktyg som kommer att användas i arbetsområdet.)


Slutuppgift:

 

(När och hur ska eleven visa vad den lärt/utvecklat)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: