Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2020-09-16 19:32 i Björndammens skola Partille
Nu ska du få lära dig mer om vattnets kretslopp och vattnets olika former.
Grundskola 3 – 4 Kemi
Nu ska du få lära dig mer om hur vattnets kretslopp ser ut och vilken betydelse som vatten har för oss. .

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.
Att du kan omformulera och uttrycka dig med egna ord som visar på din förståelse för detta.

Detta kommer vi att arbeta med

 • Vattnets kretslopp
 • Hur vi människor använder och är beroende av vatten

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få läsa texter och bearbeta dessa på olika sätt.
 • Du kommer att få utföra experiment kring vattnet.
 • Du kommer att få skriva labbrapporter
 • Du kommer att få titta på filmer

Detta kommer att bedömas:

Dina förmåga att:
- Uttrycka tankar, se samband och diskutera kring vattnets kretslopp.
- Att resonera kring vilka likheter du ser med det du har läst om tidigare i NO.
- Utföra och dokumentera undersökningar


Du får visa vad du lärt dig succesivt under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3

Matriser

Ke
Vattnets kretslopp

Når ej målet
Når målet
Kunna beskriva vattnets kretslopp.
Du är osäker på vad en kretslopp är. Du kan med hjälp beskriva vattnets kretslopp på ett enkelt sätt.
Du vet vad ett kretslopp är och kan beskriva vattnets kretslopp. Dessutom kan du ge tydliga exempel.
Kunna genomföra olika undersökningar.
Du är osäker på hur man genomför en enkel undersökning på egen hand. Du kan med hjälp ställa en hypotes.
Du genomför olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes i början och försöker dra en egens slutsats.
Kunna dokumentera.
Du dokumenterar på ett mycket enkelt sätt och behöver hjälp att formulera dig.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt med både text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: