Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 4 - Forntiden & Vikingatiden

Skapad 2020-09-16 19:21 i Rådmansö skola Norrtälje
Forntiden är en epok eller tidsperiod som omfattar cirka 3 000 år, från 2000 f.Kr. till cirka 1000 e.Kr. Det är en mycket lång epok, människornas liv förändrades långsamt under dessa år. Stenåldern, bronsåldern och järnåldern är namn på olika delar av fo
Grundskola 4 Historia
Forntiden är en lång period i Nordens historia. Den började med att människor invandrade söder ifrån när istiden är över. Efterhand lärde sig jägarna att tillverka och använda redskap. Längre fram blev de bofasta och bönder.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 37 - 42

Vad kommer jag att lära mig?

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • redogöra kort för var och en av epokerna under forntiden.
 • resonera kring hur hällristningar och runor kan användas som källor.
 • ge exempel på idéer och tankar från andra kulturer som spridit sig till Norden.

 

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att arbeta utifrån Gleerups historia 4 - 6.

Du kommer att få läsa texter om forntiden.

Du kommer att delta i samtal om forntiden och dess olika epoker.

Du kommer att få se kortare filmer.

Du kommer att få söka information och skriva egna texter.

Hur kommer jag att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

- deltar i uppgifter under lektionstid

- utifrån din förmåga att delta i diskussioner och samtal om forntiden

- utifrån din förmåga att förklara viktiga begrepp och händelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: