Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden

Skapad 2020-09-16 20:05 i Annerstaskolan Huddinge
Mall för pp Annerstaskolan. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska Bild
För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse.

Innehåll

Syfte

För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse.   

Centralt innehåll

NO:

Året runt i naturen
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Berättelser om natur och naturvetenskap
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Metoder och arbetssätt
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska:

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.  

 

Bild:

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

 

 

Kunskapskrav

Se matris

Bedömning

Formativ bedömning

Du ska kunna:

• berätta hur jorden, solen och månen rör sig

• beskriva orsaken till månens faser

• känna till vad en stjärnbild är

• skriva en kort faktatext 

• tala inför både en mindre grupp och klassen

• samarbeta i en mindre grupp

• känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året

• söka information med hjälp av Ipad och/eller böcker

• skapa med olika tekniker

 

Summativ bedömning

- Startuppgifter

- Exit ticket

- Faktatexter

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten med stöd i förmågorna. Eleverna gör även en självvärdering tillsammans med en pedagog. 

Metod

Vi kommer att  :

• att läsa faktatexter om månen och månens faser

• lyssna när någon berättar

• titta på faktafilmer

• planera och skriva en faktatext om solen • observera månens utseende

• måla en galax med vattenfärg

• söka information om en planet via Ipad och/eller böcker

• muntligt presentera ett arbete om en planet tillsammans med en liten grupp

• tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra

IKT

I arbete med rymden kommer vi att använda oss av smartboard och Ipads.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Tema Rymden

NO

Insats krävs
Godtagbar
Du kan med stöd av läraren samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan med stöd av läraren visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan med stöd av läraren dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Svenska

Insats krävs
Godtagbar
Du kan med stöd av läraren samtala om frågor om rymden genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Du kan samtala om frågor om rymden genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Du kan med stöd av läraren söka information och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter med ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka information och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter med ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan med stöd av läraren läsa och visa förståelse för texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa och visa förståelse för texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan med stöd av läraren genom att kombinera dina texter med bilder förtydliga och förstärka dina budskap.
Du kan genom att kombinera dina texter med bilder förtydliga och förstärka dina budskap.

Bild

Insats krävs
Godtagbar
Du kan med stöd av läraren använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: