Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentative text

Skapad 2020-09-16 20:33 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Träna på att skriva argumenterande texter med "linking words."
Grundskola 8 Engelska
Du ska få möjlighet att utveckla ditt skrivande. Vi kommer att träna på att använda ord som binder samman texten bättre.

Innehåll

Why?

Linking words or phrases can help you to build a logical argument or thread in your assignment by linking one statement to another. An assignment  without linking words reads like a series of unrelated statements with no flow.Linking words can be used to:

 • link the flow or ideas in your writing
 • guide your reader towards the next state of your argument
 • link paragraphs together

Some linking words and phrases

Se filer på Teams

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Argumentative text

Kvalitéer i SKRIVA

E
C
A
ordförråd
Du har ett enkelt språk och ett grundläggande ordförråd.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder ex synonymer.
Du har ett avancerad ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder synonymer och idiomatiska uttryck
Språkets precision
Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av språkliga regler, men det blir ofta fel som stör texten.
Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språklig regler. Du gör få störande språkfel.
Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkliga fel.
Textbindning
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med but eller because.
Det finns en röd tråd i det du skriver. Du binder ofta ihop dina meningar.
Det finns en tydlig tråd i det du skriver. Du binder ihop dina meningar.
Flyt
Det går för det mesta att förstå och hänga med i det du skriver.
Det är lätt att förstå och hänga med i det du skriver.
Det du skriver är välplanerat och det är mycket lätt att hänga med i det du skriver.
Anpassning efter mottagare och syfte
Du kan uttrycka dina tankar och åsikter.
Du kan ibland argumentera för dina åsikter och tankar.Du använder dig av exempel i ditt resonemang.
Du argumenterar för dina åsikter och tankar. Du använder dig av passande exempel i dina resonemang.

E
C
A
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: