Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch 8. Klasse: Kapitel 1-4

Skapad 2020-09-16 20:19 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vi utgår från texterna: "In Klasse 8", "English Österreich", " Am Wochenende" och "Nichts geht ohne Computer" i boken Genau 3.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi går igenom fyra olika ämnesområden och lär oss mer om Österrike.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Vi utgår från texterna: "In Klasse 8", "Endlich Österreich", "Am Wochenende" och "Nichts geht ohne Computer" i boken Genau 3. Arbetsområdena handlar om att kunna presentera sig själv och andra, prata om en ort, stad eller land, kunna berätta om vad du har gjort och upplevt . Därtill kommer en del grammatiska bitar.


Efter detta arbetsområde ska du kunna:

- Presentera sig själv och andra

- Prata om en ort, stad eller ett land

- Kunna berätta om vad du har gjort och upplevt

- Dataord


Dessa grammatiska delar ska du kunna:


- plural av substantiv

- perfekt av regelbundna/svaga verb

- bestämda artikeln i ackusativ

- perfekt av oregelbundna/starka verb


Undervisning

Vi kommer att använda av oss av läroboken Genau 3.

Under veckorna som vi behandlar dessa kapitel, kommer vi att arbeta på olika sätt med språket.

Vi kommer att läsa texter, lyssna på hörförståelse och arbeta med övningar enskilt och i grupp. Ni kommer också att genomföra individuella muntliga presentationer om Österrike, Tyskland eller Schweiz. Dessutom lyssnar vi på tyskspråkiga nyheter och ser ibland tysk film. Vi använder oss av övningar och spel på övningsmästaren. Ni skriver också en uppsats om er själva.  Vi pratar mycket tyska och lyssnar på tysk musik samt arbetar med grammatik..

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur väl du förstår det du läser och hör
 • produktion, dvs hur väl du uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • interaktion, dvs hur väl du muntligt och skriftligt använder språket tillsammans med andra


Bedömning kommer både att ske under lektionsarbetet, genom läxförhör och ett oförberett test på alla fyra färdigheterna. Ni kommer dessutom att ha ett verbprov på de oregelbundna verben i perfekt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
F
E
C
A
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du kan ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämne
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hur du visar vad du förstått
Du visar ännu inte din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
F
E
C
A
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
. I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.I
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
F
E
C
A
Hur du uttrycker dig
I muntlig och skriftlig interaktion kan du ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
II muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: