👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibbi - Matematik

Skapad 2020-09-16 21:06 i 223201 Förskolan Udden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Med hjälp av Bibbi lägger vi fokus på matematik. Vi arbetar efter att intressera barnen för matematik i olika former.

Innehåll

 

Undervisningsplan Bibbi


-
Under vår dagliga samling ropar vi på "Bibbi!" Bibbi gillar att räkna och vill alltid veta hur många barn som sitter i samlingsringen. Vi räknar högt tillsammans medan barnen skickar Bibbi till varandra. Här övar vi på ett lekfullt sätt räkneordens ordning och antalsprincipen. Bibbi visar även barnen den skriftliga symbolen för det totala antalet barn. Den skrivna symbolen sitter sedan kvar på vår väg under hela dagen så att barnen kan återvända till den och räkna. Övningen ger även barnen erfarenhet av att ta emot något och sedan skicka det vidare. En del i att kunna dela med sig och inkludera alla kompisar.

- Bibbi lämnar varsin gul legoklossar till Barnen under samlingen. Tillsammans bygger vi ett torn. Vi ser hur högt det är, mäter och jämför med vår egen längd. 

- Bibbi leker ”Räkneröris” med barnen. Hoppa tre gånger, klappa händerna två gånger etc. Syftet är att träna antal samtidigt som det är en motorisk aktivitet. ”Matematik med kroppen”

- Bibbi kommer och besöker samlingen och läser räkneramsor och sjunger räknesånger. 

- Bibbi lämnar material på avdelningen för att sortera och klassificera exempelvis efter färg och storlek. 

- Bibbi lämnar ett Puzzel, där barnen behöver se skillnad på geometrisk form, på avdelningen.

- Bibbi lämnar ett memoryspel på avdelningen.

- Bibbi blir ”trollad” under en samling och blir i tre exemplar, i tre olika storlekar (liten, mellan, stor). Vi skriver om och dramatisera den klassiska sagan om bockarna bruse och har de tre Bibbi i olika storlekarna som huvudpersoner. Barnen går över en ”bro” och håller i en av dem i handen. I samband med det tittar vi på Babblarna avsnitt 2 på SVT. Play där Bibbi planterar i tre krukor (liten, mellan, stor)

- Bibbi gömmer sig på, i, under, över dockmöblerna som finns på avdelningen. Vi kommer i kontakt med placeringsord. Även barnen gömmer och vi pedagoger gissar var Bibbi är. 

- Barnen målar en cylinderform (toalettpappers rulle) i färgen gul och limmar dit Bibbis ögon. 

- Bibbi bygger en hoppbana med antal och siffror

-  Bibbi leker ”Kims lek” mer de övriga babblarna (tränar arbetsminnet)

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

. Matematiken är invävd i våra dagliga aktiviteter, båda i den spontana och planerade undervisningen. Matematik i olika sammanhang och former, genom sång, lek, rörelse, drama etc.  Lägesord, klassificera efter storlek och form, liten, mellan, stor. Räkneramsan och den skrivna symbolen. 

Memory och spel tränar arbetsminnet och ett till ett principen som är en viktigt matematiskgrund.

 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Samtliga pedagoger på avdelningen deltar och projektet följs upp och förs vidare under arbetslagets gemensamma reflektionstid varannan vecka.

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan och mobilkamera, observerar det barnen säger/gör. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen eller aktiviteten dokumenterar. Vi dokumenterar det gemensamma men även individuella lärprocesser. 

Samtliga inplanerade aktiviteter med Bibbi fotas för att beskrivas i lärloggar som skickas digitalt till vårdnadshavare via Skolplattformen. Lärloggarna skrivs även ut med bilder och sätts upp på projektväggen i hallen, så att barnen själva och tillsammans med pedagoger kan återvända till dem.

Det barnen ger uttryck för och de vi ser genom reflektion ligger sedan till grund för hur vi fortsätter projektet. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18