Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Svenska som andraspråk 1 - skriftligt

Skapad 2020-09-16 21:39 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Här publiceras resultatet från det skriftliga provet (2/9).

Matriser

Sva
NP Svenska som andraspråk 1 - skriftligt

Innehåll och kritisk läsning

E
D
C
B
A
Eleven beskriver och diskuterar det valda ämnet.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till texthäftet.
Något från texthäftet presenteras.
Det som presenteras från texthäftet är rättvisande och väl valt.
I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Källhänvisning finns om än inte helt fullständiga.

Disposition och sammanhang

E
D
C
B
A
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler.
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: avancerande sammanhangssignaler fungerande inledning och avslutning rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: avancerande sammanhangssignaler fungerande inledning och avslutning rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken
Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför
-
-

Språk och stil

E
D
C
B
A
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart.
Språket är så tydligt att innehållet framgår.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, i stavning och skiljetecken.
-
-
Stilen är delvis anpassar till texttypen, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.

Helhetsbedömning

E
D
C
B
A
Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är begripligt.
Språket är delvis anpassat till texttypen.
Språket är delvis anpassat till texttypen och läsaren.
Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll.
Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg på en webbplats.
Den fungerar som ett inlägg på en webbplats.
Texten fungerar väl som ett inlägg på en webbplats.
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: