Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Diamantgrupp - Lyssna på ljud och munmotorik

Skapad 2020-09-17 07:51 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Under tre tillfällen på Diamantgruppen kommer barnen att få göra övningar och lekar där vi övar på de olika språkljud och gör mungymnastik.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

De minsta beståndsdelarna i språket heter fonem. Vissa barn lär sig dessa små språkljud snabbt medan andra barn behöver mer träning. Vi kommer att under tre tillfällen under hösten att fokusera på lekar och övningar som tränar de olika språkljuden och tränar munnens muskler - för vet ni, man kan faktiskt träna även med munnen!

Genom att träna alla olika talmuskler lär sig barnen att hitta rätt i munnen och förbättra sitt uttal.

 

Mål

- Att barnen ska få tillfällen att träna munnens olika muskler och på att forma olika ljud

- Att skapa möjligheter för barnen att lära sig olika språkljud (fonem)

 

Metod

Vad ska vi göra?

- Mungymnastik
- Göra olika ljudövningar ex. hur olika bokstäver låter, klappa sina namn, ljudcharader etc.
- Lyssna efter olika ljud

 

Hur ska vi göra?

- Vi kommer att tillsammans gå iväg till ängen och där kommer vi att öva på olika ljud, öva på att forma munnen och tungan på olika sätt, leka olika ljudlekar och ramsor.

När, var, vem?

Barnen i Diamantgruppen är indelade i tre mindre grupper (röd, blå och gul). Varje grupp kommer under tre tillfällen att följa denna planering. Det är Moa S som ansvarar för denna planering och den kommer att genomföras ute på ängen vid den del som ligger närmast bostadshusen, vid riktigt ruskväder kommer vi att vara inne i lekhallen. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer dokumentera genom bilder, unikum samt genom diskussioner med barnen.

Vem dokumenterar och när? 

Alla och det görs löpande.

 

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: