👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning och uppstart av terminen

Skapad 2020-09-17 08:13 i Förskolan Växthuset Fristående förskolor
Förskola
Trygghet, nyfikenhet, lust att leka och lära

Innehåll

Tema

Vi har valt att fokusera på temat trygghet, nyfikenhet, lust att leka och lära. Detta är någonting som vi kommer att arbeta med under hela året men som vi anser är extra viktigt såhär i uppstarten av terminen. 

Syfte

Syftet är att skapa en trygghet hos barnen och en gruppkänsla både hos det enskilda barnet och hos gruppen där de känner sig delaktiga. Genom att skapa rutiner som vi följer i vardagen skapar vi förutsättningarna för att en trygghet ska infinna sig. Ett exempel på en sådan rutin som vi använder varje dag är i samlingssituationen där använder vi oss av samlingskort. Det finns ett kort på varje barn, det gör vi för att barnet ska få vara i fokus och samtidigt lär vi oss varandras namn kopplat till bilderna.

Det språkliga arbetet lägger vi stort fokus på då det är en central del i barnens utveckling. 

Metod

Som metod har vi valt att använda oss av Babblarna då vi har uppfattat att många av barnen som vi har i vår grupp är bekanta med dessa figurer och det skapar en bro mellan hem och förskolan. Denna bro ger i sin tur möjligheten till trygghet. Vi ser det som ett effektivt sätt att nå barnen. Under inskolningsperioden kommer vi att använda oss av Babblarna, men på sikt ser vi att detta kan utvecklas till ett annat typ av temaarbete. Detta när gruppen har en grundtrygghet tillsammans och med oss. 

Den språkliga utvecklingen arbetar vi främst med för att ge barnen begrepp och sätt att kunna uttrycka sig genom samt för att kunna kommunicera med varandra och oss vuxna. 

Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18