Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gulas utbildningsplan inför hösten.

Skapad 2020-09-17 08:20 i 014521 Förskolan Akalla Hill Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi kommer att arbeta med projekt känslor. Vi använder oss av liten och trygg materialet för att kunna fördjupa oss.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med projektet "Känslor". Utifrån projektet ska barnen utveckla och fördjupa sig i språket och olika begrepp kring känslor. Vi kommer att skapa och använda olika uttrycksformer i vårt arbete. Vi använder oss av liten och trygg materialet.

 

 

 

1. Barnen tycker om att bygga, rita, rollekar, gå till olika lekparker ,högläsning och flanosagor.

 

Språket, samarbete, gemenskap och brist på att utrycka känslor.   

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Vi vill att barnen ska kunna utrycka  sina känslor och kunna samarbeta med varandra och få ett nyanserat språk.  Vi vill att barnen ska känna att vi är en grupp, Vi vill att barnen ska känna trygghet så att de kan vara öppna för undervisningen, och nya kunskaper. Vi vill att barnen ska bli mer självständiga och våga ta själv initiativ.

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Vi kommer att jobba med högläsning, bildstöd, takk ,  litteratur i olika genrer, digitala verktyg ,dramatisering och skapande i små grupper utomhus och inomhus. Vi ordnar boklåda med litteratur i olika genrer, Högläsning varje dag både spontant och organiserat, boksamtal i smågrupper , bokläsning utomhus på, Vi ska välja ut bilder som är kopplat till målet och arbeta i små grupper.

 

Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Lpfö 18 Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

 

> 4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

Vi tar ut olika byggmaterial så barnen kan bygga och samarbeta. Vi går till skogen och gör olika samarbetsövningar som lekar, drama, sånger, högläsning och olika matematiska övningar.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

       5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

       Vi ska vara närvarande, öppna, kommunikativa och samarbetsvilliga. Vi ska dela med oss av våra erfarenheter, idéer och tankar.

 

       6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

       Skapa och dramatisera kring känslor. Jobba med litteratur och boksamtal. Jobba med skriftspråket och organisera det i små    grupper.

 

 

       7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tanke karta)

 

Utöka vår eget begreppsförråd för att kunna stödja barnen. Vi behöver vara  öppna för att kunna ta idéer från andra som arbetar med samma projekt. 

 

 

Vi kommer att fortsätta att fota barnens görande, vi kommer även att samtala och intervjuar samt reflekterar av vad som hänt under olika aktiviteter tillsammans med barnen. Vi kommer att dela barnen i mindre grupper för att få en kvalitativ undervisning. Vi kommer att dokumentera genom att ta bilder på barnens görande och skriva upp de barnen säger för att sedan visa barnen och påminna dem om vad de har sagt under den pågående aktiviteten. Vi kommer att dokumentera även tillsammans med barnen genom att lägga in bilderna tillsammans på data och be barnet förklara vad vi har gjort på bilden så barnet får bestämma vad som ska stå på dokumentationen. Vi tänker på att lägga bilderna på barnens nivå för att barnen ska kunna gå tillbaka och återkoppla aktiviteten eller känslan. Vi kommer att fortsätta att använda oss av barnskyddsronder för att få en uppfattning av hur barnen känner i olika rum.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: